BDAR
Close

MITA skelbia Žalios pramonės inovacijų srities kvietimą

Data

2022 04 07

Įvertinimas
0
appolinary-kalashnikova-WYGhTLym344-unsplash.jpg

Ekologinis projektavimas, žiedinė ekonomika, tvarumas, atliekų mažinimas ir jau esamų perdirbimas – tai bendri visos Europos siekiai. Norint prisitaikyti prie ateities poreikių, pasiūlyti efektyviausius pramonės modernizavimo ir „žalinimo“ sprendimus, įmonės Lietuvoje turi neatsilikti nuo pasaulinių standartų. 

Žalia pramonė Lietuvoje

Pramonė – viena svarbiausių Europos varomųjų jėgų. Lietuva laikoma pramonine valstybe, kurios pramonės indėlis į BVP sudaro 20 proc., o pramonės gaminiai – apie 80 proc. eksportuojamų Lietuvos prekių. Tačiau mūsų pramonė vis dar orientuota į gamybos našumo didinimą ir įmonių pelningumą, nėra susitelkimo į žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimą valstybiniu mastu.

Siekiant Europos Sąjungos pramonės strategijoje numatytų tikslų, kuriais skatinamas žalinimas pramonės, transporto, energetikos, žemės ūkio srityse, ir norint, kad Lietuvos pramonė išliktų konkurencinga, modernūs technologiniai sprendimai pramonės srityje yra būtini. 

Investicijos žalios pramonės inovacijoms

Lietuvos privačios įmonės, siekiančios gamyboje įdiegti naujus produktus ar technologijas, kurios modernizuotų ir (ar) „žalintų“ gamybos procesus, yra kviečiami teikti paraiškas pagal Norway Grants programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ kvietimą, skirtą žalios pramonės inovacijų sričiai vystyti.

Pagal Žalios pramonės inovacijų srities kvietimą 3,7 mln. eurų planuojama paskirstyti naujų technologijų, kurios leistų sumažinti CO2 emisijas ar energijos suvartojimą, diegimui Lietuvos įmonėse. Investicija į vieną projektą sudarys nuo 200 000 iki 600 000 Eur ir suteiks galimybę padengti 35–50 proc. projekto išlaidų. 

Privačios mažos ir vidutinės įmonės, norinčios įgyvendinti Žalios pramonės inovacijų srities projektus Norway Grants programoje „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“, paraiškas gali teikti iki 2022 m. birželio mėn. 8 d. 

Daugiau informacijos apie kvietimą.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) administruojama 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programa „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ siekia prisidėti prie didesnės pridėtinės vertės kūrimo ir tvaraus ekonomikos augimo bei dvišalių santykių tarp Lietuvos ir Norvegijos skatinimo.