BDAR
Close

Mokslinių tyrimų rezultatams komercinti – 2 mln. eurų

Data

2019 12 20

Įvertinimas
1
MTEP komercinimas.png

Inovacijų kūrimas mokslo įstaigose įgauna naują pagreitį. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia naują konkursą ir kviečia kurti atžalines įmones (angl. k. „spin off).

Paskelbtas Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) rezultatų komercinimo konkursas, kuriam planuojama skirti 2 mln. eurų ES struktūrinių fondų investicijų. Didžiausia vienam projektui skiriama lėšų suma siekia 100 tūkst. eurų.

„Mokslo įstaigos turi didžiulį neišnaudotą inovacijų potencialą ir talentus, kuriuos galime nukreipti tinkama linkme. Ši priemonė yra labai aktuali mūsų valstybei, nes padeda paskatinti inovatyvaus produkto, technologijos ar paslaugos komercinimo procesą bei jų patekimą į rinką“, – sako Mantas Biekšta, MITA Visuotinės dotacijos skyriaus vedėjas.

Pagal šią priemonę remiamos veiklos – mokslo ir studijų institucijoje sukurto prototipo išvystymas, jo išbandymas, demonstravimas, bandomosios partijos gamyba ir sukurto naujo produkto įvertinimas.

„Steigiant atžalinę įmonę, labai svarbu suburti kompetentingą komandą, kuri turi tiek vadybinių, tiek inovacinių gebėjimų, tiek mokslinių bei technologinių žinių. Didelis dėmesys bus skiriamas verslo plano parengimui ir produkto komerciniam potencialui įvertinti“, – sako M.Biekša.

Projektai turėtų būti rengiami atsižvelgiant į atnaujintus 7 Sumanios specializacijos prioritetus: Energetika ir tvari aplinka; Sveikatos technologijos ir biotechnologijos; Agroinovacijos ir maisto technologijos; Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos; Išmanusis, netaršus, susietas transportas; Informacinės ir ryšių technologijos; Įtrauki ir kūrybinga visuomenė.

Pagal priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.

Paraiškos MITA konkursui teikiamos iki 2020 vasario 20 d.

Daugiau informacijos apie priemonę galima rasti MITA svetainėje.

Konsultacijas teikia Aistė Mančiakaitytė, tel. Nr. (+370) 604 78939, el. p. [email protected]