Mokslo ir technologijų parkai padės spręsti visuomeninius iššūkius

Data

2018 12 07

Įvertinimas
0
SMART UP kor.jpg

Mokslo ir technologijų parkai yra matomi kaip labai svarbi inovacijų ekosistemos dalis tiek Lietuvos, tiek Europos regioniniu mastu. Parkuose veikiančios inovatyvios įmonės gali reikšmingai prisidėti prie naujų produktų kūrimo bei gali padėti spręsti svarbiausius visuomenei kylančius iššūkius: aplinkos taršos, sveikos gyvensenos, transporto kamščių ir daugelį kitų. Parkai gali būti ta grandis, kuri palaiko aktyvų ryšį su vietos bendruomene, politikais, įvairiomis organizacijomis ir padeda spręsti jų problemas.

Todėl lapkričio paskutinę savaitę daugiau nei 80 inovacijų ekspertų iš viso Baltijos jūros regiono buvo susirinkę Vokietijoje, Potsdame vykusioje Brandenburgo inovacijų stovykloje. Renginį aplankė aukšti Brandenburgo žemės pareigūnai. Renginio metu buvo ieškoma atsakymų, kaip mokslo ir technologijų parkuose kurti produktus, reikalingus visuomenei kylantiems iššūkiams spręsti, kaip mokslo ir technologijų  parką paversti tarptautiniu mastu patraukliu inovacijų partneriu.  Buvo generuojamos idėjos, kaip parkai galėtų skatinti verslo, pilietinės visuomenės organizacijų ir vietos bendruomenės sąveiką.

Stovyklos metu susirinkę inovatoriai naudojo „design thinking“ metodą, apklausė parke ir miestelyje dirbančius ir gyvenančius žmones, norėdami sužinoti jų tikrąsias problemas ir nuomonę. Taip pat buvo atlikta išsami politikų sprendimų priėmimo analizė interviu metodo pagalba.

Šioje inovacijų stovykloje patirties sėmėsi ir savo įžvalgomis dalinosi Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA), Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko, Visorių informacinių technologijų parko, Šiaurės miestelio technologijų parko, Kaunas Inn ir Kauno mokslo ir technologijų parko atstovai.

Inovacijų stovykloje buvo priimtos rekomendacijos, kaip būtų galima efektyviai spręsti kiekvienoje šalyje kylančius iššūkius. Šios rekomendacijos bus perduotos kiekvienai Baltijos jūros regiono šaliai, kuri pagal poreikį gali pritaikyti šia žinias mokslo ir technologijų parkuose.

Tai jau ketvirtoji inovacijų stovykla, organizuojama INTERREG Baltijos jūros regiono programos, remiamo „SMART UP BSR“ projekto pagalba.

Projektu siekiama padėti Baltijos jūros regiono šalims kuo efektyviau įgyvendinti regioninę mokslinių tyrimų ir inovacijų politiką, dalintis ES sumaniosios specializacijos ekspertų gerąja praktika ir bendrai kurti sumanios specializacijos strategijos įgyvendinimo koncepcijas.  

8 Baltijos regiono šalių specialistai ieško geriausių sprendimų sveiko senėjimo, išmanių miestų kūrimo, klimato kaitos bei žiedinės ekonomikos srityse. Šio projekto įgyvendinimą Lietuvoje koordinuoja Mokslo ir inovacijų agentūra (MITA), kartu su Klaipėdos mokslo ir technologijų parku. 

Daugiau apie Inovacijų stovyklą Brandenburge: https://smartup-bsr.eu/brandenburg/

Daugiau apie Inovacijų stovyklų rezultatus ir „Smart up BSR“ projektą: http://smartup-bsr.eu