BDAR
gdpr

Naujas projektas „Smart InoTech pramonei“ skatins inovacijas pramonėje

Data

2019 04 17

Įvertinimas
0
pramone.jpg

Ketvirtosios pramonės revoliucijos kontekste Lietuvos pramonei būtina atsinaujinti ir diegti inovacijas, tad skaitmeninių technologijų diegimas Lietuvos pramonėje tampa itin aktualus.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) siekia prisidėti prie pramonės skaitmenizavimo tikslų ir pradeda įgyvendinti naują projektą inovatyviam verslui  „Smart InoTech Pramonei“ kartu su partneriu – Lietuvos inovacijų centru (LIC). 

„Lietuvoje vis dar egzistuoja „mirties slėnis“ tarp MTEP rezultatų ir inovacijų, tai yra tarp technologijų kūrimo ir diegimo.  Visa tai lemia žemesne pridėtine verte paremtą Lietuvos ekonomikos struktūrą. Todėl norint transformuoti Lietuvos ekonomiką link naujų, aukštesnę pridėtinę vertę kuriančių veiklų, būtina žymiai padidinti eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklas vykdančių įmonių skaičių“, – sako MITA direktorius Kęstutis Šetkus.

Projektas skirtas skatinti Lietuvos pramonės įmones diegti MTEP rezultatus Sumanios specializacijos srityje, skaitmeninant gamybos procesus, ir didinti aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos mastą.

Projektas buvo inicijuotas atsižvelgiant į keletą iššūkių, su kuriais susiduria Lietuvos pramonė: stipri Lietuvos gamybos sektoriaus priklausomybė nuo taip vadinamos „užsakomosios gamybos“, Lietuvos gamybos produktyvumas yra žemesnis nei ES vidurkis, Lietuvos eksporte dominuojantys žemos pridėtinės vertės segmentai.

Iki šiol egzistuojančios Lietuvoje paskatos įmonėms, vertinant pagal paramos priemonių turinį, intensyvumą, vertinimo kriterijus, investavimo mastą, buvo dažniausiai  orientuotos į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklų skatinimą ir buvo mažiau orientuotos  į inovacijų diegimą, remiantis MTEP rezultatais.

Tad MITA projektas užpildys šią spragą naujomis veiklomis, kurios bus įgyvendinamos pasitelkiant skaitmeninius inovacijų centrus (SIC).

Skaitmeninių inovacijų centrų vaidmuo

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir pramonės bendruomenių iniciatyva Lietuvoje įkurti ir veikia Lazerių, Robotikos, Pažangios gamybos, „Saulėtekio slėnio“ ir Baltijos skaitmeninių inovacijų centrai.

Skaitmeninių inovacijų centrai – tai „vieno langelio“ principu veikiantys kompetencijų centrai, kurie, suteikdami galimybę naudotis naujausiomis žiniomis, patirtimi ir technologijomis, padeda didinti įmonių konkurencingumą, kai verslo ar gamybos procesai, produktai ir paslaugos yra tobulinami skaitmeninėmis technologijomis. 

Skaitmeninių inovacijų centrų tikslas – padėti Lietuvos pramonės įmonėms pereiti prie aukštos kvalifikacijos ir aukštųjų technologijų reikalaujančios gamybos, didinti Lietuvos pramonės įmonių technologinę parengtį, našumą ir konkurencingumą tarptautinėje rinkoje.

Skaitmeninių inovacijų centrai jau dabar yra integruoti į Europos skaitmeninių inovacijų centrų tinklus ir turi prieigą prie visos Europos naujausių technologijų bei gali pasiūlyti platų spektrą skaitmenizavimo paslaugų ir sprendimų.

Projektas prisidės prie šių centrų plėtros ir aktualių MTEPI paslaugų teikimo.

Platus konsultavimo paslaugų spektras

Projekto metu MITA kartu su partneriu LIC numato teikti pramonės įmonėms skirtingo pobūdžio konsultacijas. 

Bus atliekami inovaciniai (technologiniai) įmonių auditai, kurie yra naujovė Lietuvoje. Jų metu bus vertinami verslo ir gamybiniai procesai įmonėje, siekiant nustatyti ir įvertinti, kokių skaitmeninių inovacijų diegimas įmonėje galėtų užtikrinti jos konkurencingumo didėjimą, neatsiliekant nuo inovacijų plėtros tendencijų. Projekte numatyta atlikti 300 tokių auditų.

Pasitelkus atitinkamos srities ekspertus, bus organizuojamos individualios arba grupinės ekspertinės konsultacinės sesijos įmonėms, kurių metu bus siekiama identifikuoti įmonės poreikį atitinkančius MTEP rezultatais grįstus skaitmeninių inovacijų sprendimus bei atlikti tokių technologijų/sprendinių diegimo proceso vertinimą.

Remiantis audito išvadomis ir ekspertinių konsultacijų rezultatais, daliai įmonių bus parengtos rekomendacijos dėl MTEP rezultatais grįstų skaitmeninių inovacijų diegimo – konkrečių technologijų/sprendimų paieška, partnerių, galinčių jas įdiegti, paieška, technologijų/sprendinių diegimo proceso vertinimas, MTEP veiklų įmonėje modeliavimas.

Tikimasi, kad projektas „Smart InoTech Pramonei“ savo rezultatais sukurs realias paskatas padidinti investicijų į MTEP ir inovacijas efektyvumą bei atlieps Pramonės 4.0 iššūkius.

Projekto vertė – 2,2 mln. eurų. Projektas „Sumanios specializacijos MTEP  rezultatų diegimo, skaitmeninant gamybos procesus, pramonės įmonėse fasilitavimas (Smart InoTech pramonei)“  finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.