BDAR
Close

Norvegija prisideda prie inovacijų plėtros Lietuvoje: startuoja verslo įgūdžių stiprinimo kvietimas

Data

2022 02 28

Įvertinimas
4
Verslo įgūdžių stiprinimas1.jpg

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) skelbia Verslo įgūdžių stiprinimo kvietimą pagal 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo („Norway Grants“) programą „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“.

Tyrimai rodo, kad apie 60-80% naujų produktų nepavyksta įsitvirtinti rinkoje. Dažniausios to priežastys yra susijusios ne su pačia inovacija, o inovacijų kūrėjo sugebėjimu komercinti produktą. Dažnai nutinka, kad perspektyvios inovacijos nepasiekia savo tikslinės auditorijos dėl verslo įgūdžių trūkumo. Žmogiškasis kapitalas yra esminis ekonominio augimo faktorius, kuris yra reikalingas ne tik žinioms įsisavinti, tačiau jas pritaikyti progresui kuriant inovacijas ir vėliau jas pateikiant rinkai. 

„Norway Grants“ programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Verslo įgūdžių stiprinimo kvietimo tikslas – didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų ir IRT srityse, teikiant finansavimą įmonėms, siekiančioms stiprinti verslo įgūdžius ir skatinti verslo augimą. Kvietimas yra skirtas privačioms MVĮ ir didelėms įmonėms arba pelno nesiekiančioms ar nevyriausybinėms organizacijos, įskaitant verslo asociacijas ar klasterius . Pareiškėjas yra laikomas tinkamu, jeigu jis kuria arba ketina kurti„žaliuosius“ ar IRT produktus, arba ketina pereiti prie „žalesnių“ gamybos procesų ar modernizuoti gamybą (automatizavimo ar skaitmenizavimo pagalba), o jei tai verslo asociacija ar klasteris – tuomet jis turi vienyti narius, kurie kuria „žaliuosius“ ar IRT produktus.

Remiamos veiklos yra mokymai, skirti verslo įgūdžiams ugdyti ir stiprinti juos žaliųjų inovacijų ir (arba) bioekonomikos ir (arba) IRT srityse, kurios yra laikomos prioritetinėmis „Norway Grants“  programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ sritimis. Mokymai gali būti įvairių formų, siekiant įgauti tinkamas žinias ar perimti gerąją praktiką. Tai gali būti mokymai, susiję su verslo plėtra, rinkodaros strategijų kūrimu ir pardavimų skatinimu, darbuotojų potencialo inovacijoms panaudojimu, į augimą orientuotų verslo strategijų kūrimu ir taikymu ir panašiai. Kitas būdas pasisemti verslumui vertingų žinių yra mokomieji vizitai. Pavyzdžiui, Lietuvos įmonės darbuotojų vizitas pas kolegas iš Norvegijos, siekiant sužinoti apie sėkmingai pritaikytas verslo valdymo, rinkodaros, pardavimų ar produktų kūrimo strategijas. Be to, skatinami ugdomasis vadovavimas arba mentorystė, skirti verslo veiklos pertvarkymui, ją skaitmeninant arba „žalinti“, didinant  įmonės konkurencingumą.

Bendra kvietimo suma yra 500 000 Eur. Dalyvaujant galima gauti investiciją nuo 5 000 iki 10 000 Eur, jos dydis vienam projektui siekia iki 80% tinkamų finansuoti išlaidų, o projekto įgyvendinimo laikotarpis – iki 6 mėnesių. 

Įmonės, norinčios dalyvauti Norway Grants programoje „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ pagal verslo įgūdžių stiprinimo kvietimą, paraiškas gali teikti iki 2022 m. balandžio mėn. 29 d. Daugiau informacijos - Norway Grants internetiniame puslapyje.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) administruojama programa „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ siekia prisidėti prie didesnės pridėtinės vertės kūrimo ir tvaraus ekonomikos augimo bei dvišalių santykių tarp Lietuvos ir Norvegijos skatinimo.