BDAR
Close

Partnerystės galimybės – kasmetinėje Norvegijos žiedinės ekonomikos konferencijoje

Data

2021 11 18

Įvertinimas
2
NCE logo.jpeg

Neseniai Norvegija pristatė Nacionalinę ekologiškos žiedinės ekonomikos strategiją ir pradėjo perėjimą prie žiedinės ekonomikos. Mokslinių tyrimų ir verslo sektoriai sistemingai dirba siekdami ekologiško konkurencingumo. Regionai ir savivaldybės taip pat laikosi žiedinio požiūrio. Kaip jiems sekasi įgyvendinimas, bus aptariama 5-ojoje Norvegijos žiedinės ekonomikos konferencijoje.

Kasmet Europos Sąjungoje susidaro apie 2,5 mln tonų atliekų. Kokių iniciatyvų šalys gali imtis norint sumažinti šiuos skaičius? Europos Komisijos pristatytame naujos žiedinės ekonomikos veiksmų plane yra įtraukti pasiūlymai dėl tvaraus produktų dizaino, atliekų kiekio mažinimo ir netgi piliečių įgalinimo.

Vyraujantis vartotojų standartas „imk – gamink – išmesk“ pamažu keičiasi tiek iš gamintojų, tiek iš vartotojų pusės. Kol gamintojai pažangiau projektuoja savo produktus, kad jie taptų pakartotinio naudojimo arba būtų nesunkiai perdirbami, vartotojai renkasi tvaresnę ir darnesnę produkciją. 

Ši konferencija yra arena, skirta dalintis naujausiomis žiniomis ir kurti naujas verslo galimybes siekiant žengti žingsnį žiedinės ekonomikos link. Tautos ir valstybės vaidmuo imantis žalių iniciatyvų, pasidalinimai patirtimi iš viso pasaulio bei pramonės apžvalga – pagrindinės temos, kurias palies Norvegijos ir tarptautiniai politikos formuotojai, tyrėjai, įmonės ir kitos suinteresuotos šalys iš verslo pusės.

Renginio metu bus aptariami ne tik klausimai, susiję su žiedine ekonomika, tačiau bus ieškoma sprendimų. Itin didelis dėmesys skiriamas dalyviams, kurie kuria inovacijas, susijusias su žalinimu, kurių dėka bus modernizuojamos gamybos linijos, skatinama beatliekinė gamyba ar antrinis atliekų panaudojimas tuo pačiu metu mažinant CO2 kiekius ar energijos vartojimą.

Magnar Ødelien ir Solveig Standal Skåravik iš „Innovation Norway“ papasakos apie finansavimo galimybes ir įrankius vystymui mokslinių tyrimų ir inovacijų projektams, kurie siekia prisidėti prie žiedinės ekonomikos vystymo visoje Europoje. 

Po įkvepiančių pranešimų dalyvių laukia susipažinimo renginys, kurio metu bus galima susipažinti ar atrasti galimybę bendradarbiauti su potencialiais partneriais savo projektams. Tai itin aktualu artėjančio Žalios pramonės kvietimo pareiškėjams.

Konferencija vyks lapkričio 25 d., 9 val. internetiniu formatu. Registracija dalyviams yra privaloma norint dalyvauti konferencijoje ir susipažinimo renginyje. 

Registracija į konferenciją bei galimybė rasti verslo partnerius

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) administruojama programa „Norway Grants“ skatina Žaliosios pramonės inovacijas, suteikdama finansavimo galimybes šioje srityje veikiančioms Lietuvos įmonėms bei supažindindama su žaliąsias technologijas vystančiomis Norvegijos įmonėmis. Daugiau apie programą.