BDAR

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis ugdys naują verslininkų ir novatorių kartą

Data

2020 10 07

Įvertinimas
1
2.jpg

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Europos inovacijų ir technologijų institutu (EIT). 

„Džiaugiamės užmegzta partneryste, nes tiek MITA, tiek EIT esame vienodai įsitikinę, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos yra pagrindiniai tvaraus augimo ir konkurencingumo varikliai. Geresnė žinių integracija ir stipresnė sanglauda Europos mokslinių tyrimų erdvėje yra būtinos norint padidinti Lietuvos ir Europos rezultatus pasaulinėje ekonominėje konkurencijoje ir taip užtikrinti mūsų visuomenės ir, atitinkamai, šalies gerovę ateityje“- teigia MITA l. e. p. direktorius Gintas Kimtys. 

EIT yra unikalus savo požiūriu ir skiriasi nuo kitų Europos iniciatyvų, nes jis visapusiškai remia švietimo, mokslinių tyrimų ir verslo integraciją sprendžiant visuomenės uždavinius, todėl šiuo  susitarimu numatoma stiprinti EIT bendruomenės ir Lietuvos inovacijų ekosistemos bendradarbiavimą, didinti potencialių Lietuvos partnerių organizacijų sąmoningumą ir skatinti jas dalyvauti EIT bendruomenės veikloje organizuojant bendras konferencijas ar kitus renginius. 

Planuojama imtis bendrai finansuojamų veiklų, ugdančių moterų, studentų, tyrėjų verslumą ir skaitmeninius įgūdžius, skatinti bendrą komunikaciją ir sąmoningumo ugdymą siekiant prisidėti prie naujos Lietuvos verslininkų ir novatorių kartos kūrimo – suteikti abipusį žinių, patarimų ir geriausios praktikos perdavimą su Lietuvos viešosiomis organizacijomis, privačiomis įmonėmis, aukštojo mokslo įstaigomis ir mokslinių tyrimų institucijomis. Numatomos veiklos švietimo skatinimui gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse, kad ateityje būtų ugdomi tam skirti įgūdžiai.

EIT yra Europos Sąjungos įstaiga, įsteigta 2008 m., veikianti per žinių ir inovacijų bendruomenes. Kiekviena iš jų sprendžia specifinius visuomenės uždavinius, didina Europos konkurencingumą, tvarų ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą.