BDAR
gdpr

Patikslinus aprašą pratęstas įmonėms skirtas kvietimas pagal priemonę „Biotechnologijų srities pramonės plėtra Lietuvoje“

Data

2021 10 21

Įvertinimas
0
national-cancer-institute-W6yy0wYV-hk-unsplash.jpg

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) patikslino priemonės „Biotechnologijų srities pramonės plėtra Lietuvoje“ finansavimo sąlygų aprašą ir skelbia apie kvietimo įmonėms pratęsimą iki š. m. lapkričio 3 d. Startuoliams kvietimo terminas nesikeičia – jie paraiškas kviečiami teikti iki š. m. spalio 29 d. 

LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai biotechnologijų srities įmonių projektams įgyvendinti skyrus 13,7 mln. eurų, spalio 8 d. buvo paskelbti du priemonės „Biotechnologijų srities pramonės plėtra Lietuvoje“ kvietimai. Vienas iš jų skirtasstartuoliams, kurio atveju, projekto vertė gali siekti 200 tūkst. eurų, o finansavimo intesyvumas – 80 proc. Kitas – privačioms įmonėms: jų vieno projekto vertė gali siekti 500 tūkst. eurų, o finansavimo dalis, priklausomai nuo įgyvendinamos veiklos, – nuo 25 iki 80 proc.  

Paraiškas  įmonės, įskaitant startuolius, gali teikti tiek kartu su įmonėmis, tiek kartu su mokslo ir studijų institucijomis ir universitetų ligoninėmis, veikiančiomis biotechnologijų (raudonųjų, baltųjų, žaliųjų, mėlynųjų), farmacijos, ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų, sveikatos informatikos ir bioinformatikos, medicinos inžinerijos srityse ir aktyviai dalyvaujančiomis naujų produktų kūrimo, technologijų perdavimo bei komercinimo procesuose. 

Patvirtintus finansavimo sąlygų aprašo pakeitimus, tikimasi daugiau aiškumo priemonės pareiškėjams. Pavyzdžiui, 9 punkto pakeitimu apibrėžta, kad projektuose ekonominės veiklos nevykdančioms mokslo ir studijų institucijoms (MSI) bei universitetų ligoninėmsvalstybės pagalbos nuostatos netaikomos – tai yra MSI gali būti skiriamas iki 100 proc. finansavimo intensyvumas projekto veikloms įgyvendinti. Taip pat patikslinta, kas laikoma sunkumų nepatiriančiu pareiškėju ar partneriu. Pagal 13.6 papunktį, tai yra pareiškėjas ir (ar) partneris, kuris iki 2019 m. gruodžio 31 d. nepatyrė sunkumų, o 2020 m. sausio 1 d. – 2021 m. birželio 30 d. galėjo tapti sunkumų patiriančia įmone. 

Didelės apimties projektus planuojančioms įmonėms svarbus 18 punkto pakeitimas. Atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, valstybės pagalba teikiama siekiant skatinamojo poveikio verslui. Kad būtų užtikrintas šio reikalavimo laikymąsis, patikslintas 18 punkto antras papunktis ir nurodyta, kad projekte veiklos ir tinkamos išlaidos gali būt pradėtos įgyvendinti ne anksčiau kaip nuo paraiškos pateikimo dienos.  

Taip pat rekomenduojama atkreipti dėmesį į 41 punkto pakeitimą. Jo detalizavimas svarbus didelės apimties projektų vykdytojams, kai taikoma valstybės pagalba, ir reiškia, kad ilgalaikio turto įsigijimo ir nudėvėjimo išlaidų deklaravimas projekte priklauso nuo apskaitos politikos įmonėje. Projekto vykdytojai nuo paraiškos pateikimo dienos, patiriantys išlaidas priemonėms ir įrenginiams, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui, gali traukti į išlaidas tik tas įsigijimo/nusidėvėjimo išlaidas, kurios atitinka projekto trukmę ir yra apskaičiuotos pagal visuotinai priimtus apskaitos principus. Startuoliams šio punkto papildymas neturi įtakos ilgalaikio turto apskaitai ir  išlaidų deklaravimui projekte. 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklomis siekiama skatinti biotechnologijų srities pramonės plėtrą Lietuvoje. Įgyvendinamos veiklos turi prisidėti prie rinkai patrauklių inovatyvių produktų vystymo ir didinti biotechnologijos srities pramonės įmonių konkurencingumą. 

„Biotechnologijų srities pramonės plėtra Lietuvoje“  priemone yra finansuojama valstybės biudžeto lėšomis ir skatina naujų produktų modelių ir bandomųjų versijų kūrimą bei demonstravimą, bandomosios partijos gamybą bei sukurto naujo produkto pavyzdžių įvertinimą. Projektų įgyvendinimo trukmė – iki 12 mėnesių.  

Norintys gauti finansavimą startuoliai turi suskubti – jų paraiškos priimamos iki spalio 29 d. 23:59. Tuo tarpu kvietimas įmonėms galioja iki lapkričio 3 d. 16:30. 

Projektų įgyvendinimo sąlygos pateikiamos kvietimuose: 

Kvietimą startuoliams rasite čia

Kvietimą įmonėms rasite čia

Turintiems klausimų dėl kvietimų, kviečiame kreiptis el. paštu biotech@mita.lt arba tel.:  
(+370) 647 31965;  
(+370) 603 87135;  
(+370) 604 80679; 
(+370) 600 45982;  
(+370) 647 31966.