BDAR
Close

Prancūzijoje inovacijų specialistai keitėsi gerąja praktika

Data

2017 11 29

Įvertinimas
0
2017-11-29.jpg

2017 m. lapkričio mėn. 7-9 dienomis Prancūzijoje, Bordo mieste vyko „Interreg Europe“ projekto „P2L2-Public Policy Living Lab“, kuriame dalyvauja ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), mokomasis vizitas.

Šį vizitą organizavo Nouvelle-Akvitanijos regionas. Šiomis dienomis projekto partneriai iš Brėmeno (Vokietija), Nouvelle-Akvitanijos regiono (Prancūzija), Pakarpatės vaivadijos (Lenkija), Pjemonto (Italija), Danijos ir Lietuvos su specialistais ir suinteresuotomis šalimis diskutavo apie inovacijų ekosistemą Prancūzijoje ir Nouvelle-Akvitanijos regione.

Vizito metu projekto partneriai pristatė parengtas atvejo analizes. Lietuvos partneriai šiame projekte  MITA kartu su MOSTA pristatė atliktą priemonės „Inočekiai LT“  atvejo analizę. Šio projekto metu yra analizuojamas „Inočekiai LT“ instrumentas ir remiantis tarpregionine patirtimi iki 2018 m. kovo mėn. bus parengtas regiono veiksmų planas galimoms priemonėms tobulinti bei tarpregioninei patirčiai diegti. 

Taip pat projekto partneriai aplankė tyrimų centrus: LCPO, ELORPrinTec, CANOE, IMA Merignac, Alphanov optikos ir lazerių technologijos centrą ir verslo įmones: Stelia, Ariane grupę, AEC polimerai, RT2I, kurios veikia pažangių medžiagų sektoriuje.

Šiame mokomajame vizite intensyviai buvo keičiamasi informacija ir buvo identifikuota geroji praktika, kuri galėtų įkvėpti apsilankiusių regionų atstovus gerinti politikos priemones savo šalyje. Po studijų vizito partneriai apdoros visą gautą informaciją ir pateiks savo įžvalgas apie priimančiųjų partnerių politikos priemonę.  

Projekte dalyvaujantys regionai kaip itin reikšmingą faktorių inovacijų ir technologijų plėtrai Europos regioninio plėtros fondo ir Sumanios specializacijos (S3) programose išskyrė pažangių medžiagų kūrimą. Didelio poveikio technologijos, įtakodamos plėtrą ir naujų darbo vietų kūrimą, reikšmingai prisideda prie regioninių ekonomikos ir tyrimų klausimų sprendimo, todėl įgyvendinamo P2L2 projekto veiklos koncentruojamos į tarpregioninės politikos, susijusios su pažangių medžiagų sričiai svarbiais regioninės inovacijų sistemos kūrimo ir tobulinimo klausimais, formavimą ir keitimąsi patirtimi.

P2L2 projektas apima gerosios patirties mainus, jo rezultatais taip pat siekiama pagerinti politikos instrumentus, skirtus didinti inovacijų lygį ir augimą. Projekto metu sukurtas „ribotos analizės“ (angl. Limited Mapping) įrankis, taip pat vertė bus sukuriama palyginant skirtingų regionų S3 strategijas pažangių medžiagų kūrimo srityje ir nustatant dubliavimąsi, spragas, papildomumą ir Europos regionų bendradarbiavimo galimybes (įskaitant paramą regioninės politikos lygiu).