BDAR
gdpr

Prie tarptautinio „GO-SME“ projekto prisijungusi MITA skatins inovatyvių įmonių augimą ir plėtrą

Data

2021 11 30

Įvertinimas
0
austin-distel-wD1LRb9OeEo-unsplash.jpg

Nepakankama bendros inovacijų ekosistemos ir atskirų nacionalinių, regioninių agentūrų bei kitų susijusių organizacijų sąveika yra viena iš pagrindinių kliūčių, trukdančių užtikrinti paramą perspektyviausioms ir inovatyviausioms Europos Sąjungos šalių įmonėms. Siekiant keisti ir gerinti esamą situaciją, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kartu su 12 kitų ES valstybių agentūromis, remiančiomis mokslinius tyrimus ir inovacijas, prisijungė prie ES programos „Horizontas 2020“ finansuojamo projekto „GO-SME“. Projekto tikslas – dalytis gerąja patirtimi tarp mokslinių tyrimų ir projektų finansavimo organizacijų kuriant programas, kurios suteiktų galimybę mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) ir startuoliams atlikti pirminį naujų idėjų įvertinimą, padėsiantį  pereiti į pažangesnius inovacijų plėtros etapus. Bendras projekto biudžetas – 500 tūkst. Eurų.  

Projekto metu 15 konsorciumo narių  įgyvendina tris darbo paketus (angl. Work packages), o MITA kartu partneriais iš Vokietijos ir Vengrijos yra atsakinga už vieną svarbiausių – buvusių ir esamų nacionalinių, regioninių, tarptautinių finansavimo, mentorystės, mokymų iniciatyvų analizę, gerosios praktikos ir patirties atranką, naujos efektyvios atrankos ir įgyvendinimo kriterijais pagrįstos programos sukūrimą, taip pat – veiklos ir rezultatų komunikaciją.    

„MITA aktyviai prisijungė prie projekto ir jo pradžioje kartu su partneriais suorganizavo  dirbtuves (angl. workshop), kurių metu buvo atlikta jau egzistuojančių gerųjų vietinių ir tarptautinių finansavimo, mentorystės ir mokymų programų patirties analizė bei paruošta ataskaita. Priėjome išvadas, kad nauja programa, be abejo, turėtų remti perspektyviausius MVĮ ir startuolius, padėti jiems atlikti pirminę inovatyvių idėjų analizę, įtraukti tarptautines mentorių, mokymų paslaugas, didinti galimų partnerių ratą, auginti inovacijų lygį, paruošti dalyvavimui Europos inovacijų tarybos (angl. European Innovation Council) kvietimuose. Šiuo metu „GO-SME“ projekto komanda ruošiasi antrajam susitikimui, kurio metu bus diskutuojama apie naujos programos kriterijus, papildomas naudingas paslaugas galimiems pareiškėjams“,– pasakoja MITA MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja dr. Lina Kisielė.  

Partneriai iš Vengrijos pagal atliktą analizę bus atsakingi už naujos programos kriterijų sukūrimą ir pačios programos suformavimą, o partneriai iš Vokietijos – už komunikacijos strategijos parengimą. Kiti projekto partneriai bus atsakingi už papildomų paslaugų – mokymų ir mentorystės – įdiegimą programoje.  

Projekto metu sukurtos naujos programos pagrindu partneriai planuoja skelbti kvietimus teikti paraiškas ir, pasitelkus tarptautinius ekspertus, atrinkti inovatyviausias ir perspektyviausias MVĮ, startuolius, kurie gaus specialiai jiems pritaikytus profesionalius mokymus ir finansavimą tolesniam savo produkto ar paslaugos, turinčių pasaulinį potencialą, plėtrai. 

Sukūrus pilotinę programą, išbandžius ją praktiškai ir  parengus galutines rekomendacijas, „GO-SME“ projektas sieks tapti Europos paramos schemos inovatyvioms MVĮ, taip pat EIC Accelerator programos dalimi pritaikant šiam tikslui pasiekti taikomą „plug-in“ mechanizmą.  

Kartu šio projekto rezultatas gali būti pagrindu dalyvaujant ekoinovacijų ekosistemos partnerystės kvietimuose, kurie finansuojami „Europos horizonto“ programos lėšomis.  

Projektas „GO-SME“ prasidėjo 2021 m. gegužę ir per ateinančius 2 metus daugiausia dėmesio skirs šioms veikloms: 

  • apžvelgti ir išanalizuoti esamas startuolių ir MVĮ finansavimo, mokymų, mentorystės programas ir pasinaudoti sukaupta gerąja patirtimi bei praktika; 
  • skatinti besiplečiančių ES valstybių (angl. widening countries) motyvaciją ir įsitraukimą kuriant naujas inovacijų paramos schemas, skirtas MVĮ ir startuoliams; 
  • bendradarbiauti kuriant paramos schemas, turinčias panašius atrankos kriterijus;  
  • dalintis gerosiomis praktikomis, kaip įtraukiami tarptautiniai projektų vertintojai, taip pat pasidalinti jų duomenų bazėmis ir tinklais;
  • dalintis mentorių duomenų bazėmis, kurti naujas; 
  • pasiūlyti papildomas verslo augimo ir plėtros paslaugas įmonėms, kurios projekto metu bus atrinktos kaip perspektyviausios ir inovatyviausios.   

Daugiau apie projektą

Susidomėjusiems projektu ir naujomis programomis, kviečiame sekti informaciją GO-SME Linkedin puslapyje.