Skaitmeninių inovacijų centrų veikla įsibėgėja

Data

2019 07 17

Įvertinimas
2
foto bendra viršuj pvz2.jpg

Lietuvoje pradėjo veikti Skaitmeninių inovacijų centrai (SIC, angl. Digital Innovation Hub, DIH), kurie padės šiuolaikiniam verslui stiprinti skaitmenines kompetencijas, vystyti inovacijas ir užtikrinti konkurencingumą. SIC ekspertai jau pradėjo darbą su 60 Lietuvos pramonės įmonių ir teikia joms inovacijų konsultavimo paslaugas.

Šiuo metu įsteigti ir veikia 9 skaitmeninių inovacijų centrai: Lazerių, Robotikos, Pažangios gamybos, Saulėtekio slėnio, Baltijos bei tik pastaraisiais mėnesiais įsikūrę AgroSpace, Santakos slėnio, AgriFood ir Visorių skaitmeninių inovacijų centrai.

Jų plėtrą Lietuvoje inicijuoja Ekonomikos ir inovacijų ministerija, o visoje Europoje remia ir skatina Europos Komisija. Siekiama pasinaudoti naujo pramonės raidos etapo suteikiamomis galimybėmis, padėti įmonėms integruotis į Europos ir pasaulio aukštos pridėtinės vertės grandines skaitmenizuojant Lietuvos verslą. SIC jau dabar yra integruoti į Europos skaitmeninių inovacijų centrų tinklus ir turi prieigą prie visos Europos naujausių technologijų bei gali pasiūlyti platų spektrą skaitmenizavimo paslaugų ir sprendimų.

„Lietuvos verslui trūksta skaitmeninių įgūdžių, o ypač praktinės patirties, kaip diegti skaitmenines technologijas. Išaugo poreikis profesionalioms konsultacijoms, kaip skaitmeninti verslą, gamybos procesus, produktus ir paslaugas, todėl nesenai startavo MITA iniciatyva „SmartInoTech“ pramonei, kuri padės verslui susidoroti su skaitmenizacijos iššūkiais ir pavers šią temą strateginiu tikslu“, – sako Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) direktorius K.Šetkus.

Penki skaitmeninių inovacijų centrai - Lazerių, Robotikos, Pažangios gamybos, Saulėtekio slėnio ir Baltijos kartu su MITA bei Lietuvos inovacijų centru pradėjo projektą „Smart Inotech pramonei“. Šio projekto tikslas – skatinti Lietuvos pramonės įmones diegti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) rezultatus Sumanios specializacijos srityse. Tad svarbu, kad būtų skaitmeninami gamybos procesai ir padidėtų  aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos mastas mūsų šalyje.

Ekspertai pabrėžia, kad Lietuvos pramonė šiuo metu susiduria su tokiais iššūkiais kaip stipri priklausomybė nuo taip vadinamos „užsakomosios gamybos“, žemas gamybos produktyvumas, žemos pridėtinės segmentai, dominuojantys šalies eksporte. Tikimasi, kad projektas „Smart InoTech Pramonei“ savo rezultatais sukurs realias paskatas padidinti investicijų į MTEP ir inovacijas efektyvumą bei atlieps Pramonės 4.0 iššūkius.

Nors projektas pradėtas įgyvendinti tik šių metų pavasarį, juntamas didelis rinkos susidomėjimas. Pramonės įmonės kviečiamos pasinaudoti projekto teikiamomis paslaugomis ir kreiptis dėl konsultacijų į MITA ekspertę Eriką Slunksnytę, tel. (+370) 603 87 730 erika.slunksnyte@mita.lt.