BDAR
gdpr

Skelbiamas kvietimas MTEP projektams atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje plėtoti

Data

2020 12 15

Įvertinimas
4
american-public-power-association-XGAZzyLzn18-unsplash.jpg

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia teikti paraiškas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektams atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje plėtoti pagal Energetikos ministerijos patvirtintą projektų atrankos organizavimo tvarkos aprašą, kuriuo skatinamas mokslo ir verslo bendradarbiavimas tobulinant MTEP produktus, taip pat siekiama pritraukti privačias investicijas į MTEP veiklas atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje.

„Šiandien kaip niekad svarbu užtikrinti darnų energetikos sektorių, nes jis yra viena iš sumanios specializacijos sričių. Investicijos į MTEP veiklas lemia visos šalies augimą ir pažangą, todėl džiaugiamės galėdami prie to prisidėti ir skatiname įmones teikti paraiškas – remiant MTEP projektus šiame sektoriuje yra siekiama atsinaujinančių energijos išteklių plėtros. Tai svarbus energetinės politikos ramstis“,- teigia Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) vadovas Gintas Kimtys. 

Priemonei skirta 1 237 500 Eur, kurie gauti už atsinaujinančių elektros energijos išteklių statistinius perdavimus Liuksemburgui. Vertinant projektus prioritetas bus skiriamas kuriamo produkto technologiniam naujumui ir inovatyvumui, planuojamiems technologiniams pasiekimams.

Didžiausia galima finansavimo lėšų suma vienam projektui – iki 500 000 Eur. Projekto paraiškos pateikimo metu projekto veiklos turi atitikti ne žemesnį negu 3 MTEP etapą „Koncepcijos įgyvendinamumo įrodymas / patvirtinimas“. Bus remiamos tolesnės MTEP veiklos iki 9 etapo – sukurto naujo produkto įvertinimo .

Paraiškas gali teikti energetikos sektoriuje veikiančios įmonės, kurios yra sudariusios jungtinės veiklos sutartį ar analogišką susitarimą su mokslo ir studijų institucija ir MVĮ (mažos, labai mažos ir vidutinės įmonės).

Projektų atranka bus vykdoma konkurso būdu. Paraiškos teikiamos iki 2021 m. vasario 15 d. 23:59.

Daugiau informacijos apie kvietimą čia.