BDAR

Stabdomi ES priemonių „Inočekiai“, „Inopatentas“ ir „Inostartas“ kvietimai teikti paraiškas

Data

2019 08 23

Įvertinimas
0
network-1000.jpg

Liepos mėn. Vyriausybė atnaujino, patvirtino ir nauja redakcija išdėstė Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programą. Sumanios specializacijos prioritetų skaičius sumažintas nuo 20 iki 7 svarbiausių sričių: energetika ir tvari aplinka; sveikatos technologijos ir biotechnologijos; agroinovacijos ir maisto technologijos; nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos; sumanusis, netaršus ir integruotas transportas; informacinės ir ryšių technologijos; įtrauki ir kūrybinga visuomenė.

Dėl strateginių dokumentų pasikeitimo, reikalinga atnaujinti finansavimo sąlygų aprašus pagal Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) administruojamas ES priemones „Inočekiai“, „Inopatnetas“ ir „Inostartas“, juose nurodant pakeistas kriterijų formuluotes.

Todėl, kol bus atnaujinami dokumentai, pareiškėjai laikinai negalės teikti paraiškų pagal priemones  „Inočekiai“, „Inopatentas“ ir „Inostartas“. Nuo 2019 m. rugpjūčio 23 d. kvietimai teikti paraiškas yra stabdomi.

Apie galimybę vėl teikti paraiškas MITA pareiškėjus informuos rugsėjo mėn. svetainėse mita.lrv.lt ir esinvesticijos.lt.

Sumanios specializacijos programos stebėseną ir vertinimą atlieka Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su MOSTA.