BDAR

Verslo klasteriai – svarbi pagalba įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę

Data

2021 06 03

Įvertinimas
0
pexels-fauxels-3184418.jpg

Lietuvoje veikiančių klasterių stebėsenos eiga – vienas iš praėjusią savaitę vykusiame Lietuvos klasterių politikos formavimo darbo grupės posėdyje aptartų klausimų. Šiuo metu rengiama trečioji Lietuvos klasterizacijos studija. Poreikis naujam tyrimui kilo dėl kelių priežasčių: klasterių bendruomenės dinamikos, naujų iššūkių verslui pokovidinėse rinkose ir praėjusių metų pabaigoje atnaujintos Lietuvos klasterių plėtros koncepcijos.

Gegužės 27 d. vykusio posėdžio metu taip pat aptartos klasterių politikos tendencijos Europoje, klasterių stebėsenos eiga bei Lietuvos klasterizacijos potencialo panaudojimas įgyvendinant Nacionalinį pažangos planą ir 2021-2027 m. struktūrinių fondų veiklas. Šiomis temomis diskutavo Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Lietuvos klasterių tinklo, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) bei Lietuvos inovacijų centro (LIC) atstovai. Posėdžiui pirmininkavo EIMIN Inovacijų ir pramonės departamento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus patarėjas Rimantas Šegžda.

Apžvelgdama klasterių politikos tendencijas Europoje Lietuvos klasterių tinklo direktorė Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė pabrėžė jų kuriamą vertę užtikrinant tvarią ir skaitmeninę ES ekonomiką. Kalbėta, kad Europa ateinančiu laikotarpiu klasterius mato kaip skaitmeninės transformacijos, jungimosi prie Europos vertės grandinių ir jų stiprinimo, tarptautiškumo skatinimo ir naujų rinkų atvėrimo, įgūdžių įgijimo ir kvalifikacijos kėlimo, tarpregioninio bendradarbiavimo skatinimo įrankius, žiedinės ekonomikos katalizatorius bei verslo augimo inkubatorius. Visgi, didžiausia vertė dabar matoma COVID krizės kontekste, nes būtent klasteriai sureagavo pirmieji ir padėjo atsigauti jų įmonėms. 57 Lietuvos klasterius atstovaujančios asociacijos vadovės teigimu, klasteriai – pagrindinė Europos ekonomikos pavara, skatinanti konkurencingumą.

Ekosistemos stebėsenos eigą komentavo MITA administruojamo „Inovacijų tinklaveikos skatinimo ir plėtros (InoLink)“ projekto klasterių plėtros koordinatorius Deividas Petrulevičius. Pasak jo, kasmetinę klasterių stebėsenos ir vertinimo ataskaitą rengia „Inolink“ projekto komanda. Šioje MITA kartu su partneriu – Lietuvos inovacijų centru (LIC) –įgyvendinamoje iniciatyvoje dalyvauja net 28 įvairių sričių klasteriai, o bendradarbiaujama su dar platesniu jų ratu. Įgyvendinant projekto veiklas 2020 m. į klasterius buvo pritraukti 57 nauji nariai, iš jų – 2 tarptautiniai. Beveik trečdaliu, t.y. 53, organizacijomis išaugo Lietuvos klasteriams ar jų įmonėms surastų partnerių skaičius. Vienas klasteris įsitraukė į užsienyje veikiančius klasterius. Įvyko net 14 įsijungimų į tarptautines vertės grandines. Pradėtos įgyvendinti 65 bendros klasterio narių iniciatyvos ir net 59 naujos MTEPI veiklos. 

Negana to, praėjusių metų pabaigoje „Inolink“ suburta darbo grupė siekia įvertinti visą klasterizacijos paveikslą ir šiuo metu atlieka trečiąją Lietuvos klasterizacijos studiją. Ankstesni tyrimai buvo atlikti 2017 ir 2019 metais. Visgi, dinamika ekosistemoje – ne vienintelė priežastis naujai studijai. Į pastarąją įtraukti ir 2020 metų pabaigoje atnaujintą Lietuvos klasterių plėtros koncepciją atliepiantys klausimai apie skaitmeninimo, žiedinės ekonomikos, žaliojo kurso situaciją ir COVID-19 pandemijos poveikį. Naujos studijos rezultatus klasterių politikos formavimo darbo grupėje planuojama pristatyti jau trečiąjį šių metų ketvirtį.

Lietuvos klasterių tinklo prezidentas Giedrius Bagušinskas pasidalino pastebėjimais, kad Lietuva šiuo metu itin aktyviai atstovaujama Europos klasterių aljanse ir Europos klasterių bendradarbiavimo platformoje, o MITA dalyvauja Europinėje EUCLES (European Cluster Excellence Initiative) organizacijoje, kuri netrukus perims sertifikatų klasteriams teikimo procedūras. Apčiuopiamus „Inolink“ ir bendro klasterių darbo rezultatus jis iliustravo ir visai šviežiu pavyzdžiu: paskutiniame COSME kvietime dalyvauja rekordinis Lietuvos klasterių skaičius – net 4, o žaliasis kursas juose nuosekliai tampa įprasta praktika.

Pristatydamas birželio 8 d. vyksiantį Baltijos regiono forumą „Cluster Education Forum: Baltic Sea Region“, G. Bagušinskas atkreipė dėmesį į Lietuvos įsitraukimą įgyvendinant Baltijos jūros regiono strategiją ir išreiškė lūkestįvalstybės institucijų palaikymui kitų šalių pavyzdžiu.

Ministerijos Inovacijų ir pramonės departamento direktorius Ričardas Valančiauskas ir posėdžiui pirmininkavęs R. Šegžda užtikrino, kad klasteriai yra girdimi: 2021-2027 metų ES strukturinių fondų programa siekiama ekonomikos vystymosi ir didesnio šalies tarptautinio konkurencingumo – beveik viskas, kas joje numatyta, atliepia tai, ko siekia ir Lietuvos klasteriai. Įgyvendinant su Nacionaliniu pažangos planu (NPP) ir Plėtros programa (PP) glaudžiai susijusią programą, klasterius planuojama skatinti sprendžiant  opią Lietuvos problemą – didinant tarptautinės tinklaveikos efektyvumą. 

Pritarimo sulaukė Lietuvos inovacijų centro Inovacijų paramos paslaugų departamento vadovo dr. Artūro Jakubavičiaus siūlymas išskirti aktualiausius šiuo metu rengiamų programų klausimus. Pagal juos teikdami pasiūlymus, Lietuvos klasterių tinklas ir „Inolink“ projekto atstovai galėtų padėti įgyvendinti užsibrėžtus tikslus.Planuojama, kad darbo grupė ir toliau reguliariai susitiks aptarti aktualius klasterių politikos klausimus.

Projektas „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra  (InoLink)“ skatina įmonių jungimąsi į klasterius, didina klasterių brandą, skatinai jų augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą. Jį įgyvendina Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA). Projekto partneris – Lietuvos inovacijų centras (LIC).