BDAR
gdpr

Europos Horizonto informacinė diena

Pradžia

2021-07-27 09:30

Pabaiga

2021-07-27 13:20

Data: liepos 27 d.
Vieta: Online platforma

RENGINIO ĮRAŠAS

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia įmones, mokslo ir studijų institucijas, kitus potencialius programos dalyvius, kuriančius ir siekiančius kurti inovacijas į programos „Europos horizontas“ pristatymą.

Renginys vyks 2021 m. liepos 27 d., jo metu bus pristatyta pagrindinė informacija apie „Europos horizonto“ programą ir numatomus 2021-2022 m. kvietimus. Renginio metu bus pristatytos šios tematinės sritys:

Renginio metu numatoma trumpai apžvelgti „Europos horizonto“ tematinių sričių (klasterių) siekiamus tikslus, kvietimus, galimybes Lietuvos įmonėms, mokslo institucijoms dalyvauti kvietimuose ir pagrindinius reikalavimus paraiškų teikėjams. Informacinės dienos dalyviai taip pat bus supažindinti su programos „Eurostars3” taisyklėmis. Renginio metu taip pat bus pristatytos pagalbos priemonės Lietuvos įmonėms pasiruošti paraiškų teikimui „Europos horizontas“ programai pagal iniciatyvą InterIno LT.

„Europos horizonto“ programos bendrinis pristatymas ir InterInoLT iniciatyvos pristatymas aktualus visų sektorių įmonėms. Klimatas, Energetika ir Judumas, Civilinė visuomenės sauga, Euratom ir Skaitmenizavimas, Pramonė ir Kosmosas klasterių pristatymai rekomenduojami įmonėms tiesiogiai ar netiesiogiai dirbančioms su atitinkamo sektoriaus inovacijomis (pvz. skaitmeninius sprendimus kurianti įmonė gali turėti sprendimą energetikos tikslų įgyvendinimui, tokiu atveju aktualūs Klimatas, Energetika ir Judumas klasteris ir Skaitmeninės technologijos, Pramonė ir Kosmosas klasteriai).

Renginio programa

09:30-10:00           

Europos Horizontas programos bendrinis pristatymas
Pranešėjas: MITA direktoriaus pavaduotojas, nacionalinių kontaktinių asmenų (NCP) koordinatorius Gintas Kimtys

Dalyvavimas rekomenduojamas programos pareiškėjams 

10:00-10:20         

Eurostars3 pristatymas
Pranešėja: MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Keršienė

Dalyvavimas rekomenduojamas programos pareiškėjams

10:20-10:50

Civilinė visuomenės sauga (Klasteris 3)
Pranešėja: MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Elena Šataitė

Dalyvavimas rekomenduojamas programos pareiškėjams, dirbantiems su šių sektorių inovacijomis tiesiogiai ar netiesiogiai

10:50-11:50

Euratom
Pranešėja:
 MITA L.e.p. direktorė Birutė Bukauskaitė

Dalyvavimas rekomenduojamas programos pareiškėjams, dirbantiems su šio sektoriaus inovacijomis tiesiogiai ar netiesiogiai

11:50-12:35

Klimatas, energetika ir judumas (Klasteris 5)
Pranešėjai:

Lietuvos energetikos instituto direktoriaus pavaduotojas Dr. Rolandas Urbonas (pranešimas), 
MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Žanas Matuzanis (pranešimas),
MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Balsys (pranešimas)

Dalyvavimas rekomenduojamas programos pareiškėjams, dirbantiems su šių sektorių inovacijomis tiesiogiai ar netiesiogiai

12:35-13:05

Skaitmeninės technologijos, pramonė ir kosmosas (Klasteris 4)
Pranešėja: 
MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Elena Šataitė

Dalyvavimas rekomenduojamas programos pareiškėjams, dirbantiems su šių sektorių inovacijomis tiesiogiai ar netiesiogiai

13:05-13:20

InterInoLT pristatymas
Pranešėjas:
 SmartInoTech pramonei ir InterInoLT projektų vadovas Paulius Petrauskas

Dalyvavimas rekomenduojamas visoms įmonėms

Daugiau informacijos apie Horizon Europe 
Daugiau informacijos dėl renginio, registracijos į jį ar kitų susijusių su renginiu klausimų: susisiekite su Andriumi Balsiu, el. p. [email protected], Tel. nr. +370 655 28195