BDAR
gdpr

„Europos Horizonto“ programos Euratom konferencija FISA – EURADWASTE

Pradžia

2022-05-30

Pabaiga

2022-06-05

Data: 2022 m. gegužės 30 d. - birželio 5 d.
Vieta: Lionas, Prancūzija

Europos draudimo ir perdraudimo federacija (CEA) kartu su Europos Komisija kviečia visas susijusias suinteresuotąsias šalis* dalyvauti 10-ojoje Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo konferencijoje apie reaktorių sistemų dalijimosi saugą (FISA 2022) ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą (EURADWASTE ’22). Šie renginiai organizuojami Prancūzijai pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai. Įėjimas į šį renginį yra visiškai nemokamas, tačiau būtina išankstinė registracija.

FISA 2022 ir EURADWASTE '22 konferencijos, kuriose dalyvauja apie 200–300 dalyvių ir iš viso 500 suinteresuotųjų šalių, siekia:

  • Dalyvauti diskusijose apie MTEP padėtį ir pagrindinius iššūkius, sprendžiamus nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu lygiu, sinergijas ir partnerystes bei ateities perspektyvas.
  • Pasidalinti atnaujinta informacija apie 80 projektų, įgyvendintų po ankstesnių konferencijų, pasiekimus (kaip Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo bendrosios programos „Horizontas 2020“ dalis)
  • Bendrauti tam skirtose lygiagrečiai vykstančiose sesijose, parodose, verslo ir jaunosios kartos branduolinės energetikos tyrėjų susitikimuose
  • Apdovanoti organizacijas už branduolinių tyrimų ir inovacijų svarbą ir meistriškumą
  • Sužinoti daugiau apie naujausią 2021–2027 m. Europos bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą, programas „Europos horizontas“ ir „Euratomo moksliniai tyrimai ir mokymas“ bei į ateitį orientuotas pagrindines visų suinteresuotųjų šalių ir politikos formuotojų politikos rekomendacijas.

* Mokslinių tyrimų ir mokymų organizacijos, akademinė bendruomenė, pramonė, mažos ir vidutinės įmonės, startuoliai, technologijų platformos, atliekų tvarkymo organizacijos, techninės paramos organizacijos, nacionalinių vyriausybių pareigūnai, Europos forumai ir Europos pilietinė visuomenė bei tarptautinės organizacijos, pvz. TATENA ir EBPO/NEA.