BDAR
gdpr

H2020 saugios visuomenės informacinė diena ir partnerių paieškos renginys

Pradžia

2019-03-13

Pabaiga

2019-03-14

ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizontas 2020 saugios visuomenės potemės nacionalinių koordinatorių tinklas SEREN4 2019 m. kovo 13-14 d. Briuselyje organizuoja Informacijos dieną ir partnerių paieškos renginį, skirtą Horizon2020 saugios visuomenės potemės kvietimams.

SEREN4 gali padengti dalį dalyvavimo informacijos dienoje išlaidų Lietuvos dalyviams iš mokslo ir studijų institucijų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ), nacionalinių ir regioninių administracijų bei kitų ne pelno siekiančių institucijų. Finansuojama iki 700 eur išlaidų (lėktuvo arba traukinio bilietas ir pragyvenimas).

Renginio dalyviai turi atitikti nustatytus reikalavimus: būti mokslo ir studijų institucijų, MVĮ, nacionalinių ir regioninių administracijų bei kitų ne pelno siekiančių institucijų darbuotoju; vykdyti su saugios visuomenės iššūkiais susijusius mokslinius tyrimus ir diegti inovacijas. Pretendentai finansavimui gauti turi užpildyti pridedamą formą. 

Vertinimo kriterijai:

  • Mokslinių darbų reikšmė / inovatyvumas (publikacijos, patentai, projektai, etc.), turima tarptautinio bendradarbiavimo patirtis (25 % galutinio vertinimo);
  • Nacionalinio koordinatoriaus rekomendacija (25 % galutinio vertinimo);
  • Įsipareigojimas dalyvauti Horizon2020 kvietimuose (numatomi rezultatai, dalyvavimas Horizon2020 SEC SOC kvietimuose turi būti išsamiai aprašytas) (50 % galutinio vertinimo).

Norintys dalyvauti atrankoje išlaidoms kompensuoti iki sausio 20 d. nacionalinei saugios visuomenės potemės koordinatorei Eglei Elenai Šataitei el. paštu egle.elena.sataite@mita.lt turi pateikti užpildytą formą ir dalyvio CV (anglų kalba).

Kontaktai pasiteirauti: Eglė Elena Šataitė, egle.elena.sataite@mita.lt, tel. 8 5 2644705