Informacinis renginys „Kaip tapti nauju H2020 konsorciumo partneriu?“

Pradžia

2019-07-24 10:30

Pabaiga

2019-07-24 13:00

Data: 2019 m. liepos 24 d.
Vieta: MITA salė 1, A. Goštauto g. 12, II aukštas, LT-01108, Vilnius

Maloniai kviečiame dalyvauti Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) organizuojamame informaciniame renginyje „Kaip tapti nauju H2020 konsorciumo partneriu?“

Renginio tikslas – skatinti Lietuvos atstovų dalyvavimą ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (H2020)  teminėje srityje „Nanotechnologijos, pažangios medžiagos, pažangi gamyba ir perdirbimas bei biotechnologijos, NMBP“ bei pristatyti viešojo ir privataus sektorių partnerystes, 2020 m. darbo programą, pagrindines paraiškų rengimo ir vertinimo taisykles.

H2020 NMBP programoje investicijų į naujas technologijas, ypač į nanotechnologijas, pažangias medžiagas, pažangią gamybą ir perdirbimą bei biotechnologijas siekis, kad Europos pramonė taptų konkurencingesnė ir tvaresnė. Parama bus teikiama siekiant technologijas perkelti iš laboratorijų į rinką, įskaitant bandomąsias linijas ir parodomuosius pavyzdžius.  

H2020 NMBP finansuoja tarpvalstybines mokslinių tyrimų ir/ar inovacijų veiklų grupes. Š. m. liepos 3 d. pagal NMBP programą paskelbti nauji  27 teminiai kvietimai. Finansavimą gali gauti mokslo ir studijų institucijos, mokslinių tyrimų centrai, pramonės įmonės, mažos ir vidutinės įmonės, privačios bendrovės ir kt.

Informaciniame renginyje planuojama aptarti esminius klausimus:

  • Kokių strateginių perspektyvų suteikia H2020 NMBP programos nauji kvietimai?
  • Kaip tapti nauju H2020 konsorciumo partneriu?
  • Kokias paslaugas teikia MITA tarptautinių paraiškų rengėjams?

Renginyje žiniomis, įžvalgomis ir aktualiausiomis naujienomis dalinsis:

  • Prof. dr. Giedrius Laukaitisatstovas H2020 komitete „Nanotechnologijos, pažangios medžiagos, biotechnologija, pažangi gamyba bei perdirbimas, NMBP“, Kauno technologijos universitetas.
  • Dr. Edita Bagdonaitė – ekspertė H2020 komitete „NMPB“ ir šios teminės srities atstovė (NCP), MITA.

Renginys skirtas verslo ir mokslo, viešojo ir privataus sektorių atstovams.

Renginio pranešimai

Kontaktinė informacija

Dr. Edita Bagdonaitė, tel. +37060476851, el. p. edita.bagdonaite@mita.lt