BDAR
Close

Kaip parengti H2020 MVĮ priemonės paraišką?

Pradžia

2017-12-19 09:00

Pabaiga

2017-12-19 17:30

Europos Sąjungos (ES) mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“ Mažų ir vidutinių įmonių priemonė (angl. Horizon 2020 SME Instrument) skirta inovatyvioms įmonėms norinčioms padidinti savo augimo potencialą.

Pagal MVĮ priemonę 1 etape siūlomos vienkartinės išmokos (50 000 Eur) galimybių studijoms, 2 etape – subsidijos (500 000 – 2 500 000 Eur) inovacijų projektams (demonstravimas, prototipo kūrimas, tikrinimas, taikymas, plėtra ir t.t.)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra siekdama skatinti Lietuvos mažų ir vidutinių įmonių (toliau - MVĮ) atstovų dalyvavimą ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“ (toliau – H2020) MVĮ priemonėje, organizuoja mokymų ciklą, kurių tikslas:

 • gilinti Lietuvos MVĮ, teikiančių paraiškas H2020 MVĮ priemonės 1 arba 2 etapuose, atstovų gebėjimus parengti paraiškos „Įgyvendinamumo“ (angl. Implementation) dalį;
 • pristatyti įmonę (darbo grupę) bei kuriamą naują produktą/procesą/ paslaugą H2020 MVĮ priemonės 2 etape.

Tikslinė mokymų grupė – MVĮ atstovai rengiantys paraiškas pagal H2020 MVĮ priemonės reikalavimus. 

Mokymų ciklo pirmasis renginys „Kaip parengti H2020 MVĮ priemonės paraiškos „Įgyvendinamumo“ (angl. Implementation) dalį“ įvyks 2017 m. gruodžio 19 d. Vilniuje.

Renginio vieta: VITP - Visorių informacinių technologijų parkas, Mokslininkų g. 2A, LT-08412, Vilnius.

Renginio programa

9.00 – 13.00

Teorinis seminaras ir kava

 • Projekto tikslas ir uždaviniai;
 • Inovacijų kūrimo projekto valdymas, projekto darbų paketai, veiklų eiliškumas, žmogiškųjų išteklių valdymas, laiko planavimas, kaštų struktūra;
 • Gairių (riboženklių) planas;
 • Suinteresuotosios šalys ir jų reikšmė.

13.00 – 13.30

Pertrauka

13.30 – 17.30

Praktinis seminaras ir kava

 • Ganto diagramos paruošimas;
 • Darbo plano sudarymas;
 • Gairių (riboženklių) plano parengimas

Renginys nemokamas. Išankstinė registracija būtina. Renginio dalyvių skaičius ribotas: 10 MVĮ atstovų.

Renginio dalyvių sąrašas

 1. MB „123c Consulting“
 2. UAB „AIVA SISTEMA“
 3. UAB „CasZyme“
 4. UAB „Froceth“
 5. UAB „Gasefis“
 6. UAB „Grožio chirurgija“
 7. UAB „Inovatyvių procesų sprendimai“
 8. UAB „JOSTRA“
 9. UAB „Lorensa“
 10. UAB „Optogama“
 11. UAB „Tag of Joy“
 12. UAB „Vildoma“

Lektorius – Andrius Plečkaitis

Lektorius Andrius Plečkaitis ekspertuoja Europos Komisijos tyrimų ir inovacijų programų paraiškas įvairiose temose nuo 2012 m. Jis yra sukaupęs patirtį technologijų verslo augime ir pardavime, pastaruoju metu prisideda prie inovacijų ekosistemos vystymo, verslumo ir inovacijų skatinimo politikos, ekspertinio vertinimo procesų tobulinimo. Teikia konsultacijas įmonėms rengiant naujų produktų kūrimo projektus, padeda vystyti bendras verslo ir mokslo iniciatyvas, fasilituoja tarpdisciplinines produktų idėjų vystymo komandas. Yra dirbęs taikomųjų tyrimų institute, savo versle, „Alnos“ grupėje, asociacijoje „INFOBALT“, Europos Komisijos atvirų inovacijų darbo grupėje, MITA ir CPVA ekspertu. Konsultuoja įmones ir veda renginius bei mokymus „Horizontas 2020“ ir MVĮ priemonės, ikiprekybinių pirkimų paraiškų rengimo temomis.

https://www.linkedin.com/in/apleckaitis/

Kontaktai

Dr. Edita Bagdonaitė, tel. +370 5 2644700, el. p. [email protected]