Kaip parengti H2020 MVĮ priemonės paraišką?

Pradžia

2018-04-05 09:00

Pabaiga

2018-04-05 17:30

Data: 2018 m. balandžio 5 d.
Vieta: MITA, A. Goštauto g. 12-219, LT-01108, Vilnius

Europos Sąjungos (ES) mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“ Mažų ir vidutinių įmonių priemonė (angl. Horizon 2020 SME Instrument) skirta inovatyvioms įmonėms norinčioms padidinti savo augimo potencialą.

Pagal MVĮ priemonę 1 etape siūlomos vienkartinės išmokos (50 000 Eur) galimybių studijoms, 2 etape – subsidijos (500 000 – 2 500 000 Eur) inovacijų projektams (demonstravimas, prototipo kūrimas, tikrinimas, taikymas, plėtra ir t.t.)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra siekdama skatinti Lietuvos mažų ir vidutinių įmonių (toliau - MVĮ) atstovų dalyvavimą ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“ (toliau – H2020) MVĮ priemonėje, organizuoja mokymus, kurių tikslas - gilinti Lietuvos MVĮ, teikiančių paraiškas H2020 MVĮ priemonės 1 arba 2 etapuose, atstovų gebėjimus parengti verslo modelio (angl. Business model) aprašymą.

Tikslinė mokymų grupė – MVĮ verslo plėtros vadovai ir darbuotojai, rengiantys paraiškas pagal H2020 MVĮ priemonės reikalavimus.

Renginio programa

9:00 - 9:15

Prisistatymas, susipažinimas.

9:15 - 10:00

Įžanga. Verslo sėkmės prielaidos. Trumpas mokymų dalyvių idėjų pristatymas.

Nuo idėjos iki produkto. Naujo produkto idėjos pateikimo rinkai principai.
Naujo produkto pristatymo gairės pagal NABC.
Dalyvių idėjų pristatymai.

10:00 - 10:45

Naujas produktas (paslauga) ir nauja rinka.

Verslo modelis ir verslo planas. Inovatyvūs verslo modeliai. Kaip planuoti, kurti, įvertinti, testuoti? Pavyzdžiai įvairiuose sektoriuose.

10:45 - 11:00

Kavos pertrauka

10:45 - 12:45

Verslo modelio kūrimas naudojant Business Model Canvas (BMC) šabloną.

Pagrindiniai modeliavimo principai. 9 pagrindiniai komponentai.
(1) Klientų segmentavimas. Praktinė užduotis (pasiruošimas, pristatymas ir aptarimas).
(2) Vertės pasiūlymo formulavimas. Praktinė užduotis (pasiruošimas, pristatymas ir aptarimas).

12:45 - 13:45

Pietų pertrauka

13:45 - 15:00

Verslo modelio kūrimas naudojant BMC (tęsinys)

(3) Pardavimo kanalai ir jų specifika.
(4) Ryšiai su klientais. Praktinė užduotis (pasiruošimas, pristatymas ir aptarimas).
(5) Pajamų srautai ir kainodara. Praktinė užduotis (pasiruošimas, pristatymas ir aptarimas).

15:00 - 15:15

Kavos pertrauka

15:15 - 16:10

Verslo modelio kūrimas naudojant BMC (tęsinys)

(6) Svarbiausi ištekliai ir veiklos, partneriai. Praktinė užduotis  (pasiruošimas, pristatymas ir aptarimas).
(7) Kaštų struktūra.

16:10 - 17:30

Verslo modelio planavimo aspektai, aprašymas SME Instrument paraiškoje.

Aptarimas, klausimai-atsakymai.

Mokymuose bus aptariamos šios temos:

 • Naujas produktas/procesas/paslauga ir nauja Europos/globali rinka – kaip susidoroti su verslui kylančiais iššūkiais ir padidinti sėkmės tikimybę?
 • Kam reikalingi ir kuo skiriasi verslo modelis ir verslo planas? Kokie inovatyvūs verslo modeliai paplito pastarąjį dešimtmetį? Kaip juos planuoti, kurti, įvertinti, testuoti?
 • Verslo modelių pavyzdžiai įvairiuose sektoriuose: panašumai ir skirtumai. Kaip įsitikinti, ar modelis veiks praktikoje? Naujo produkto/proceso/paslaugos ryšys su įmonės verslo strategija.
 • Verslo modelio vizualizacija naudojant BMC (angl. Business Model Canvas) metodą. Pagrindiniai modeliavimo principai, 9 komponentai ir jų specifika, alternatyvos.
 • Verslo modelio kūrimas ir aprašymas H2020 MVĮ priemonės paraiškoje.

Renginio dalyvių skaičius ribotas: 15 MVĮ (iš vienos įmonės po vieną atstovą).

Registruotų renginio dalyvių sąrašas:

 1. Apertika, UAB
 2. BALTIC DIRECT, UAB
 3. CasZyme, UAB
 4. Gasefis, UAB
 5. Inveta, UAB
 6. JOSTRA, UAB
 7. Litorij, UAB
 8. Lumen, UAB
 9. Militera, UAB
 10. Rivilta, UAB
 11. Singletonas, UAB
 12. SPILA, UAB
 13. Vildoma, UAB
 14. Zive, UAB
 15. Zorvidas, UAB

Lektorius Edgaras Kriukonis yra sukaupęs 7 metų patirtį inovacijų skatinimo srityje, specializuojasi naujų produktų kūrimo ir komandų fasilitavimo praktikose, konsultavo daugiau kaip 70 įvairių sričių organizacijų. Veda praktinius mokymus NABC, BMC, Problem tree ir kt. praktinių metodų taikymo temomis.

Lektorius Andrius Plečkaitis ekspertuoja Europos Komisijos mokslinių tyrimų ir inovacijų programų paraiškas įvairiose temose nuo 2012 m. Jis yra sukaupęs patirtį technologijų verslo augime ir pardavime, pastaruoju metu prisideda prie inovacijų ekosistemos vystymo, verslumo ir inovacijų skatinimo politikos, ekspertinio vertinimo procesų tobulinimo. Teikia konsultacijas įmonėms rengiant naujų produktų kūrimo projektus, padeda vystyti bendras verslo ir mokslo iniciatyvas, fasilituoja tarpdisciplinines produktų idėjų vystymo komandas. Konsultuoja įmones ir veda renginius bei mokymus „Horizontas 2020“ ir MVĮ priemonės, ikiprekybinių pirkimų paraiškų rengimo temomis.

https://www.linkedin.com/in/apleckaitis/

Kontaktai

Dr. Edita Bagdonaitė, tel. +370 5 2644700, el. p. edita.bagdonaite@mita.lt