Lankstaus projektų vadybos metodo taikymas naujo produkto kūrime

Pradžia

2018-12-13 09:00

Pabaiga

17:00

Vieta: MITA, A. Goštauto g. 12, II aukštas, 1 salė, LT-01108, Vilnius

Europos Sąjungos (ES) mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“ Mažų ir vidutinių įmonių priemonė (toliau – H2020 MVĮ priemonė) skirta inovatyvioms įmonėms norinčioms padidinti savo augimo potencialą.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra siekdama skatinti Lietuvos mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimą H2020 MVĮ priemonėje, organizuoja mokymus, kurių tikslas - gilinti MVĮ atstovų, teikiančių paraiškas H2020 MVĮ priemonės 1 arba 2 etapuose, gebėjimus parengti paraiškos aprašymą taikant lankstaus projektų vadybos metodą naujo produkto kūrime.

Tikslinė mokymų grupė – MVĮ verslo plėtros vadovai ir darbuotojai, rengiantys paraiškas pagal H2020 MVĮ priemonės reikalavimus.

Renginio programa

9.00 – 12.45

Teorinis seminaras „Lankstus projektų vadybos metodas“ ir kava

 • Pristatymas. Lankstaus projektų vadybos metodo (Agile) principai
 • Pristatymas. Scrum metodologijos taikymas įvairiuose sektoriuose
 • Pristatymas. Lankstaus produktų kūrimo proceso apžvalga, Scrum procesų sistema, dalyvių rolės, įvykiai, artefaktai ir taisyklės

Reikalavimų produktui formulavimas panaudojant vartotojo pasakojimą, produkto darbų sąrašas, baigtumo apibrėžtis ir kt.

 • Praktinis taikymas (darbas komandose). Naujo produkto poreikio rinkoje įvertinimas, formulavimas ir reikalavimų prioritetų nustatymas; Pirmas sprintas: sprinto planavimas, atsakomybių pasidalijimas. 

Darbas - 2 „dienos“, kasdieninis Scrum. 

12.45 – 13.30

Pertrauka

13.30 – 17.00

Praktinis seminaras ir kava

 • Praktinis taikymas (darbas komandose, tęsinys). Pirmo sprinto peržiūra. Parengtas atiduoti produktas?
 • Sprinto retrospektyva. Ką galima daryti geriau?
 • Antras sprintas. Produkto darbų sąrašo peržiūra. Planavimas. Darbas - 2 „dienos“, kasdieninis Scrum. Antro sprinto peržiūra. Parengtas atiduoti produktas? Ką pavyko padaryti geriau?
 • Pristatymas. Apibendrinimas. Lankstaus proceso organizavimo komandoje aspektai. Komandos ir kokybės valdymo specifika lyginant su įprastiniais projektų valdymo metodais. Klausimai-atsakymai.
 • Pristatymas, demo. Praktinis panaudojimas, įrankiai. Lankstaus metodo naudojimo pasirinkimo kriterijai ir aprašymas MVĮ priemonės paraiškoje.

Mokymų medžiaga [1] [2]

MOKYMUS VEDA:

 • Lektorius ANDRIUS PLEČKAITIS nuo 2012 m. ekspertuoja tyrimų ir inovacijų projektų paraiškas įvairiose temose Europos Komisijos ir nacionalinėse priemonėse. Andrius yra sukaupęs patirtį technologijų verslo augime ir pardavime, pastaruoju metu prisideda prie inovacijų ekosistemos vystymo, verslumo ir inovacijų skatinimo politikos, ekspertinio vertinimo procesų tobulinimo. Teikia konsultacijas įmonėms rengiant naujų produktų kūrimo projektus, padeda vystyti bendras verslo ir mokslo iniciatyvas, fasilituoja tarpdisciplinines produktų idėjų vystymo komandas. Yra dirbęs taikomųjų tyrimų institute, savo versle, „Alnos“ grupėje, asociacijoje „INFOBALT“, Europos Komisijos atvirų inovacijų darbo grupėje, MITA ir CPVA ekspertu. Konsultuoja įmones ir veda renginius bei mokymus H2020 ir MVĮ priemonės, ikiprekybinių pirkimų paraiškų rengimo temomis. https://www.linkedin.com/in/apleckaitis/
 • Lektorius VACLAV ZELENKEVIČ turi ilgametę patirtį vedant mokymus su mechatroninėmis sistemomis ir programuojamųjų valdiklių programavimu, dirba su besimokančiais mechatronikos ir energetikos, programavimo ir testavimo programose. Vaclav turi IT srities (programuotojo) kvalifikaciją Web ir Java programavime, yra dirbęs Ugdymo plėtotės centre, šiuo metu dirba Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre, dėsto Akademija.IT programavimą ir lankstų produktų kūrimo procesą bei įrankius.

INDIVIDUALIAS KONSULTACIJAS H2020 MVĮ PRIEMONĖS PARAIŠKŲ RENGĖJAMS TEIKIA:

 • Dr. EDITA BAGDONAITĖ – biomedicinos mokslų daktarė, nuo 2011 m. dirba MITA, šiuo metu yra H2020 MVĮ priemonės atstovė (angl. National Contact Point, NCP). Edita turi inovacijų valdymo žinias bei nemokamai atlieka H2020 rengiamos paraiškos pirminio ir galutinio variantų patikrinimą (angl. pre-reading), teikia patarimus kaip tobulinti paraišką. Edita yra motyvuota, žingeidi ir komunikabili. @Edita_MITA; https://www.linkedin.com/in/edita-bagdonaite-9aaba4107/

Dalyviai

 • Apractus, UAB
 • Asociacija "Lithuanian ICT cluster"
 • Belam, UAB
 • Femtika, UAB
 • GJ Magma, UAB
 • Gluk Media, UAB
 • Inlusion Netforms, UAB
 • Inovacijų skautai, UAB
 • Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasteris
 • Lorensa, UAB
 • Saulės vėjo aruodai, UAB
 • SEITCOR, UAB
 • Skaitmeninis lapas, UAB
 • Unera, UAB
 • Universumas, UAB
 • VITP, atstovauja UAB Evana technologies
 • Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai

Kontaktai

Dr. Edita Bagdonaitė, tel. +370 5 2644700, el. p. edita.bagdonaite@mita.lt