BDAR
gdpr

LIETUVOS PRAMONĖS TRANSFORMACIJOS NUO LINIJINĖS LINK ŽIEDINĖS EKONOMIKOS SCENARIJAI IR VIZIJA

Pradžia

2021-07-08 09:50

Pabaiga

2021-07-08 16:30

Data: 2021 m. liepos 8 d.
Vieta: ZOOM platforma

ŽEK vizijos sesijos apžvalga

ZOOM ONLINE STRATEGINĖ SESIJA 

Tiksliniai dalyviai: Valdžios institucijų, viešųjų įstaigų, kompetencijos centrų, pramonės įmonių bei asociacijų, mokslo bei švietimo įstaigų, konsultacinių bendrovių, vartotojų, nevyriausybinių organizacijų, atliekų tvarkymo sektoriaus atstovai bei ekspertai. 

Susitikimo tikslas: Sutelkus esmines žiedinės ekonomikos / pramonės suinteresuotas šalis (valdžios, pramonės/ asociacijų, ekspertų, mokslo ir švietimo, vartotojų, nevyriausybinio bei atliekų sektoriaus atstovus), taikant bendrakūros, sisteminio dialogo bei scenarijų vystymo metodus, išgryninti Lietuvos pramonės perėjimo nuo linijinės prie žiedinės ekonomikos transformacijos galimus scenarijus bei viziją, bendrus supratimo ir veikimo sąlyčio taškus. 

SUSITIKIMO DARBOTVARKĖ

Tema 

Laikas 

Veiklos, užduotys 

Registracija į vizijos sesiją. Prisijungimas 

09:50 - 10:00             

Prisijungimas prie Vizijos sesijos. 
Visi dalyviai

Pažintis 

10:00 - 10:10          

Pažintis: „Kas yra bendrame kambaryje”
Dalyvaujantys bei jų atstovaujamos organizacijos. 

Sesijos proceso, tikslų ir rezultato pristatymas 

10:10 - 10:20    

Proceso pagrindimas. Sesijos tikslų ir siektino rezultato pristatymas.
Struktūra ir sudėtinės dalys, eiga, vaidmenys. 

Bendro konteksto kūrimas. Pamatinis Lietuvos pramonės transformacijos iš linijinės link žiedinės tikslas 10:20 – 12:30    

1 taktas. Pasaulinės ir  Europos, Lietuvos politinės, ekonominės, socialinės, aplinkosauginės ir kt. tendencijos Lietuvos pramonės transformacijai nuo linijinės link žiedinės.

(Ekspertų, viešųjų įskaigų, kompetencijos centrų, mokslo / švietimo grupės)

1 taktas. Valdžios, pramonės poreikiai bei motyvai Lietuvos pramonės transformacijai nuo linijinės link žiedinės.

(Valdžios, pramonės/ asocijuotų struktūrų, post –pramoninio sektoriaus, vartotojų atstovų grupės)

2 taktas. Pamatinis transformacijos tikslas (-ai)

Mišrios grupės

Pertrauka  12:30 - 13:00     Pietūs
Lietuvos pramonės transformacijos link žiedinės ekonomikos stabilūs ir kintantys veiksniai  13:00 – 14:00    

1 taktas. Lietuvos pramonės transformacijos link žiedinės:

  • stabilūs veiksniai (duotybės) – aiškios, konkrečios, apibrėžtos sąlygos ir reikalavimai valstybei ir pramonei bei 
  • kintantys veiksniai (varikliai)- neapibrėžti, atviri nagrinėjimo metu veikiantys nuo suinteresuotųjų šalių valios priklausantys veiksniai, kurie turės įtakos artimiausioje ateityje.

Diferenciacija. Suinteresuotųjų šalių grupės

2 taktas. Integracija/ Mišrios grupės – bendri sąlyčio taškai – stabilių ir kintančių veiksnių bendras sąrašas

Lietuvos pramonės transformacijos nuo linijinės link žiedinės vystymo scenarijai  14:00 - 15:00    

1 taktas. 2 esminių transformacijos įtakos veiksnių pasirinkimas ir scenarijų įvardijimas 

Darbas mišriose grupėse

Lietuvos pramonės transformacijos link žiedinės vystymo scenarijų detalizavimas  15:00 - 16:00    

2 taktas. Lietuvos pramonės transformacijos link žiedinės vystymo scenarijų detalizavimas

Darbas mišriose grupėse

Scenarijų reitingavimas ir tolimesni projekto žingsniai 16:00 - 16:30    

Lietuvos pramonės transformacijos nuo linijinės prie  žiedinės vizija (labiausiai tikėtinas scenarijus)

Scenarijų reitingavimas 

Pasirengimo sesijai klausimai. 

Prašome iki sesijos išgryninti pozicijas nurodytais klausimais. Medžiaga bus naudojama sesijos metu. 

Pramonei / asociacijoms 

1. Pereinant nuo linijinės prie žiedinės pramonės modelio Jūsų sektoriuje ar įmonėje: 

  • kokias politines, reguliacines, technologines, socialines, ekonomines, aplinkosaugines tendencijas/ sąlygojančius veiksnius identifikuojate kaip esminius?
  • kokie Jūsų poreikiai transformacijoje turi būti išsaugoti ?
  • kokios rizikos sumažės/ iššaugs ?
  • kokios naujos vertės bus sukurtos?

2. Kokie vidiniai motyvai ar išorinės aplinkybės Jūsų įmonę ar sektorių  skatintų transformacijai nuo linijinio prie žiedinio modelio?

3. Kokios Jūsų manymu esminės visos Lietuvos pramonės transformacijos link žiedinės ekonomikos varomosios jėgos?

 

Valdžios institucijoms / viešosioms įstaigoms

1. Pereinant nuo linijinės prie žiedinės pramonės modelio Lietuvoje:

  • kokias politines, reguliacines, technologines, socialines, aplinkosaugines,  ekonomines tendencijas/ sąlygojančius veiksnius identifikuojate kaip esminius?

2. Kokie iš valdžios perspektyvos numatomi esminiai Lietuvos pramonės perėjimo nuo linijinio prie žiedinio modelio stabilūs veiksniai  (duotybės) - aiškiai apibrėžti, neišvengiami, konkretūs numatomi reikalavimai valstybei ir pramonei?

3. Kokie iš valdžios perspektyvos numatomi esminiai Lietuvos pramonės perėjimo nuo linijinio prie žiedinio modelio kintantys veiksniai  (varikliai) – neapibrėžti, atviri, suinteresuotųjų šalių valios priklausantys veiksniai, kurie turės įtakos pramonės transformacijai? 

4. Kokie Lietuvos pramonės politikos prioritetai transformacijoje turi būti išsaugoti?

5. Kokias naujas žiedinės pramonės sukurtas vertes LT ekonomikai identifikuojate kaip esmines? 

 

Ekspertams/ mokslo ir švietimo įstaigoms/ vartotojams/ pakartotinio panaudojimo/ atliekų tvarkymo sektoriui 

1. Pereinant nuo linijinės prie žiedinės pramonės modelio Lietuvoje:

  • kokias politines, reguliacines, technologines, socialines, aplinkosaugines,  ekonomines, vartojimo, kultūros tendencijas/ sąlygojančius veiksnius identifikuojate kaip esminius?
  • kokios tendencijos turės didžiausią įtaką/spaudimą perėjimui prie žiedinės ekonomikos principų Lietuvoje?
  • kokios tendencijos gali varžyti ar sunkinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos principų Lietuvoje?

2. Kokie iš Jūsų perspektyvos yra esminiai Lietuvos pramonės perėjimo nuo linijinio prie žiedinio modelio stabilūs veiksniai  (duotybės) - aiškiai apibrėžti, neišvengiami, konkretūs numatomi reikalavimai valstybei ir pramonei?

3. Kokie iš Jūsų perspektyvos numatomi esminiai Lietuvos pramonės perėjimo nuo linijinio prie žiedinio modelio kintantys veiksniai  (varikliai) – neapibrėžti, atviri, suinteresuotųjų šalių valios priklausantys veiksniai, kurie turės įtakos pramonės transformacijai? 

4. Kokie Lietuvos pramonės politikos prioritetai transformacijoje turi būti išsaugoti?

5. Kokias naujas žiedinės pramonės sukurtas vertes LT ekonomikai identifikuojate kaip esmines?