BDAR
gdpr

LIETUVOS PRAMONĖS TRANSFORMACIJOS NUO LINIJINĖS LINK ŽIEDINĖS EKONOMIKOS STRATEGINIŲ KRYPČIŲ APTARIMAS

Pradžia

2021-08-13 09:50

Pabaiga

2021-08-13 14:15

Data: 2021 m. rugpjūčio 13 d.
Vieta: online platforma

ZOOM ONLINE STRATEGINĖ SESIJA 

Tiksliniai dalyviai (50): Valdžios institucijų, viešųjų įstaigų, kompetencijos centrų, pramonės įmonių bei asociacijų, mokslo bei švietimo įstaigų, konsultacinių bendrovių, vartotojų, nevyriausybinių organizacijų, atliekų tvarkymo sektoriaus atstovai bei ekspertai. 

Susitikimo tikslas: Sutelkus esmines žiedinės ekonomikos /pramonės suinteresuotas šalis (valdžios, pramonės/ asociacijų, ekspertų, mokslo ir švietimo, vartotojų, nevyriausybinio bei atliekų  sektoriaus atstovus), taikant bendrakūros, sisteminio dialogo bei scenarijų vystymo metodus, išgryninti Lietuvos pramonės perėjimo nuo linijinės prie žiedinės ekonomikos transformacijos strategines kryptis ir identifikuoti įvairių suinteresuotųjų šalių konkrečius pasiūlymus.

Kviečiame jūsų įmonės, asociacijos, įstaigos atstovą registruotis renginiui iki  2021 m. rugpjūčio   mėn. 12  d. 18:00 val.  

Registracija

Užsiregistravus bus pateikta renginio nuoroda.

SUSITIKIMO DARBOTVARKĖ

Tema  Laikas  Veiklos, užduotys 
Registracija į vizijos sesiją. Prisijungimas   09:50 - 10:00               

Prisijungimas į Vizijos sesiją. 
Visi dalyviai

Pažintis
Sesijos proceso, tikslų ir rezultato pristatymas 

10:00 - 10:15            

Pažintis. „Kas yra bendrame kambaryje“
Dalyvaujantys bei jų atstovaujamos organizacijos. 
Proceso pagrindimas. Sesijos tikslų ir siektino rezultato pristatymas.
Struktūra ir sudėtinės dalys, eiga, vaidmenys.

Vizijos sesijos (2021.07.08) rezultatų apibendrinimas 

10:15 - 10:45            

Pasaulinės ir  Europos, Lietuvos politinės, ekonominės, socialinės, aplinkosauginės ir kt. tendencijos Lietuvos pramonės transformacijai nuo linijinės link žiedinės

Lietuvos pramonės transformacijos link žiedinės:
a. stabilūs veiksniai (duotybės) – aiškios, konkrečios, apibrėžtos sąlygos ir reikalavimai valstybei ir pramonei bei 

b. kintantys veiksniai (varikliai)- neapibrėžti, atviri nagrinėjimo metu veikiantys nuo suinteresuotųjų šalių valios priklausantys veiksniai, kurie turės įtakos artimiausioje ateityje.

Transformacijos varomosios jėgos 

Bendrakūroje gimę pamatiniai Lietuvos pramonės transformacijos iš linijinės link žiedinės tikslai

Bendrakūroje gimę transformacijos scenarijai 

Lietuvos pramonės transformacijos iš linijinės link žiedinės tikslai ir susiję esminės strateginės sritys 

10:45 – 12:00

1 Taktas –  45 min. darbas grupėse,

30 min. pristatymas 

1 taktas. Bendrakūra. Diskusija dėl pasirinktų aktualių Lietuvos pramonės transformacijos iš linijinės link žiedinės tikslų ir susijusių esminių strateginių krypčių identifikavimas ir reitingavimas 
Darbas mišriose grupėse

2 taktas. Grupių rezultatų pristatymas 

Pertrauka 

12:00 - 13:00                     

Pietūs 
Strateginės kryptys ir jų detalizavimas 

13:00 - 14:00              
40 min.darbas grupėje
20 min. pristatymas

1 taktas. Strateginių krypčių detalizavimas pagal pateiktus kriterijus
Integracija. Darbas pasirinktose grupėse 

2 taktas. Rezultatų pristatymas 

Tolimesnis projekto grafiko pristatymas

14:00 - 14:15

Tolimesnio  projekto grafiko pristatymas

Pasirengimas sesijai 

Prašome iki sesijos susipažinti su Pirmosios vizijos sesijos (2021-07-08) rezultatų dokumentais ir Circle economy galutine ataskaita (rekomendacijų dalimi). 

Po sesijos bus galima teikti konkrečius pasiūlymus dėl konkrečių priemonių strateginių krypčių priemonėms iki 2021 m. rugpjūčio 20 d.