Mokymai „4 žingsniai H2020 paraiškos link“

Pradžia

2019-09-18 09:00

Pabaiga

2019-09-18 13:00

Data: 2019 m. rugsėjo 18 d.
Vieta: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, A. Goštauto 12, II aukštas, Vilnius

Renginio tikslas – skatinti mokslininkus ir tyrėjus dalyvauti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“ (toliau – H2020) kvietimuose bei ugdyti paraiškų rengimo gebėjimus.

Mokymus „4 žingsniai H2020 paraiškos link“ ves H2020 „SC2 Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika“ teminės srities atstovė (angl. NCP National Contact Pointdr. Edita Bagdonaitė. Lektorė supažindins su esminiais H2020 paraiškos planavimo, rengimo ir teikimo aspektais. 

Individualių praktinių užduočių metu dalyviaiturės galimybę tobulinti paraiškos planavimo įgūdžius, gilinti žinias kaip parengti H2020 paraišką pritaikant tinkamus metodus.

Renginys nemokamas. 

Dalyvių skaičius: 8-16 pirmieji užsiregistravę tyrėjai ar jų konsultantai, kurie planuoja tapti naujais H2020 SC2 dalyviais.

Dr. Edita Bagdonaitė – biomedicinos mokslų daktarė (VU, BI), turinti 8 m. mokslinių tyrimų patirtį ir inovacijų vadybos magistrė (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas). MITAMTEPI ir tarptautinių programų skyriuje dirba nuo 2011 m.Šiuo metu yra H2020 SC2, NMBP, IMI, BBI ir MVĮ priemonės atstovė (NCP). Edita nemokamai atlieka H2020 rengiamos paraiškos pirminio ir galutinio variantų patikrinimą (angl. pre-reading), teikia patarimus kaip tobulinti paraišką. Edita yra motyvuota, žingeidi ir komunikabili. https://www.linkedin.com/in/edita-bagdonaite-9aaba4107/

Kontaktai:

Dr. Edita Bagdonaitė (NCP), tel. (+370) 604 76851, el. p. edita.bagdonaite@mita.lt