Mokymai „Kaip identifikuoti bei plėtoti sparčiai besivystančias didelės rizikos inovacijas?“

Pradžia

2019-05-23 09:00

Pabaiga

14:45

Data: 2019 m.  gegužės 23 d.
Vieta: MITA, A. Goštauto g. 12-219, LT-01108, Vilnius

Europos Sąjungos (ES) mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programoje „Horizontas 2020“  (H2020) Europos inovacijų taryba (angl. European Innovation Council, EIC) 2019–2020 m. darbo programoje (angl. Enhanced EIC pilot) numato skirti daugiau kaip 2 mlrd. eurų veikloms, kurios padės identifikuoti bei plėtoti sparčiai besivystančias ir didelės rizikos inovacijas turinčias didelį potencialą kurti visiškai naujas rinkas.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra siekdama skatinti Lietuvos mažų ir vidutinių įmonių atstovų dalyvavimą H2020 programoje, organizuoja mokymus, kurių tikslas - gilinti MVĮ atstovų žinias rengiant technologinės parengties lygių (angl. Technology Readiness Levels, TRL) skalės aprašymą bei ugdyti bendradarbiavimo su mentoriais ir konsultantais gebėjimus.

Tikslinė mokymų grupė – MVĮ verslo plėtros vadovai ir darbuotojai, rengiantys paraiškas pagal H2020 reikalavimus.

Renginio programa

8:45 – 9:00

Registracija

9:00 - 10:30

Business start-ups to fast-track with EIC Accelerator.
(pranešimas anglų kalba)

10:30 – 10:45

Kavos pertrauka

10:45 – 11:30

Nuo mentorių, konsultantų iki vidinių lektorių, projektų lyderių įmonėje.
Bendradarbiavimo su mentoriais ir konsultantais tikslai, uždaviniai, procesas, komunikavimo būdai ir dažnumas. Ar jie padeda geriau suprasti kuriamo produkto (TRL 6-8) poreikį rinkoje ir pradėti ankstesnį bendradarbiavimą su investuotojais?

11:30 – 12:15

Kaip identifikuoti bei plėtoti sparčiai besivystančias didelės rizikos inovacijas?
Technologinės parengties lygių (TRL) skalės aprašymas H2020 paraiškoje.

12:15 – 12:30

Kavos pertrauka

12:30 – 13:15

Sparčiai augančių įmonių iššūkiai ir jų efektyvūs sprendimai.
Mentorių ir konsultantų vaidmuo. Start-up ir Scale-up stadijų koreliacija su TRL. 

13:15 – 14:00

Naujovės H2020 MVĮ priemonės dalyviams.

14:00 – 14:45

Diskusija ir individualios konsultacijos.

Renginio dalyvių skaičius ribotas: 8 - 12 MVĮ (iš vienos įmonės po vieną atstovą), kurie bus pirmieji užsiregistravę.

PRANEŠIMĄ ANGLŲ KALBA SKAITO:

FRÉDÉRIC SUCHE- Horizon 2020 National Contact Point, Enterprise Europe Network Advisor, EU Advisor - at hub.brussels. Key account manager for SME Instrument beneficiaries and advisor for innovation services.

MOKYMUS VEDA:

IGNAS ŠLAPKAUSKAS- entrepreneris, turintis technologinių verslo įmonių steigimo ir plėtros patirtį, mentorystės žinias bei bendradarbiavimo su konsultantais gebėjimus. IGNOvadovaujamos įmonės teiktos H2020 MVĮ priemonės paraiškos yra laimėjusios konkursą du kartus. IGNAS yra aktyvus žmogus, idėjų generatorius ir įgyvendintojas, kuris mielai dalijasi savo žiniomis, patirtimi ir gerąja praktika.

KONSULTUOJA:

Dr. EDITA BAGDONAITĖ– biomedicinos mokslų daktarė, turinti 8 m. mokslinių tyrimų patirtį, ir inovacijų vadybos magistrė. MITA dirba nuo 2011 m. Šiuo metu yra H2020 SC2, NMBP, IMI, BBI ir MVĮ priemonės atstovė (angl. National Contact Point, NCP). Nemokamai atlieka H2020 teminėse srityse rengiamų paraiškų pirminio ir galutinio variantų patikrinimą (angl. pre-reading), teikia patarimus kaip tobulinti paraišką. https://www.linkedin.com/in/edita-bagdonaite-9aaba4107/

Kontaktai

Dr. Edita Bagdonaitė, tel. +370 604 76851, el. p. edita.bagdonaite@mita.lt