BDAR
gdpr

Priemonių „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ kvietimas Nr. 2 ir Nr. 3, bei „InoConnect“ pristatymas su Artūru Jakubavičiumi

Pradžia

2017-07-18 10:00

Pabaiga

2017-07-18 14:00

Vieta: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, A.Goštauto g. 12-2019, Vilnius.

Kviečiame Jus į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros rengiamą priemonių „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ kvietimas Nr. 2 ir Nr. 3 (pradedantiems ir brandiems inovatoriams), bei „InoConnect“ pristatymą su Artūru Jakubavičiumi.

Renginio metu bus pristatytos priemonė „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“, skirta paskatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą. Priemonė „InoConnect“, skirta skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą (angl. Enterprise Europe Network, EEN) ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtos ir inovacijų (MTEPI) iniciatyvose ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais.

Renginio pranešimai