BDAR
gdpr

Programos Eurostars-3 kvietimo pristatymas

Pradžia

2022-07-12

Data: 2022 m. liepos 12 d.
Vieta: online platforma

EUROSTARS3 yra didžiausia tarptautinė programa, finansuojanti mažų ir vidutinių įmonių vykdomus MTEP projektus. Ši programa remia MTEP projektus, kurių pagalba kuriami novatoriški produktai, procesai ar paslaugos skirti komercializavimui tarptautinėje rinkoje. 

Projektuose partneriais galima rinktis tiek mokslo studijų institucijas, tiek įmones, tiek tyrimo institutus iš trisdešimt septynių programoje dalyvaujančių valstybių.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia į naujojo programos Eurostars-3 kvietimo pristatymą. 

Registracija

Daugiau informacijos apie programą