Seminaras „Naujovės H2020 MVĮ priemonės dalyviams“

Pradžia

2019-03-20 10:00

Pabaiga

12:30

Data: 2019 m. kovo 20 d.
Vieta: MITA salė 1, A. Goštauto g. 12, II aukštas, LT-01108, Vilnius

Nors Europos Komisijoje vyksta derybos dėl Europos inovacijų tarybos (angl. The European Innovation Council, EIC) veiklos programoje „Horizontas“ (H2020), numatoma kad dar šiais metais bus pradėtos įgyvendinti dvi naujos priemonės. Europos Komisija pateikė pasiūlymą H2020 Strateginės konfigūracijos komitetui nuo šių metų spalio mėn. stabdyti H2020 MVĮ priemonės 1 etapo paraiškų priėmimąir inicijuoti naują pažangių mokslinių tyrimų priemonę „Pathfinder“, skirtą ankstyviems technologijų kūrimo etapams. Šiai priemonei įgyvendinti numatyta taikyti Ateities ir kuriamų technologijų (angl. Future and Emerging Technologies, FET) schemas H2020 FET Open ir FET Proactive.

Siūloma modifikuoti H2020 MVĮ priemonės 2 etapoparamos proceso principą, derinant dotacijas su investicijomis į nuosavą kapitalą. Naują priemonę siūloma vadinti „Accelerator“. Ji bus skirta inovacijų ir platinimo rinkoje veiksmams, įskaitant pasirengimo prekybai etapą ir įmonės sparčiai plėtrai.

Europos Komisijos pasiūlymas atrodo yra orientuotas į sisteminį gilų mokslą (deep-science) ir gilias technologijas (deep-tech).

Maloniai kviečiame dalyvauti seminare ir aptarti esminius klausimus:

  • Kokių strateginių perspektyvų suteiks šios H2020 EIC naujovės?
  • Ar Lietuvos inovacijų ekosistemoje yra potencialių EIC „Pathfinder“ ir „Accelerator“ dalyvių?
  • Kaip skatinti mokslo ir technologijų bendruomenių  tinklą apimantį gilų mokslą ir gilias technologijas?
  • Kokia galėtų būti nacionalinių priemonių sinergija su priemonėmis skirtomis kurti inovacija paremtus aukšto rizikingumo ir didelio potencialo rinką keisiančius produktus, paslaugas bei siekiant pritraukti rizikos kapitalą staigiai įmonės plėtrai?

Diskusiją moderuoja:

  • Dr. Edita Bagdonaitė – ekspertė H2020 komitete Mažos ir vidutinės įmonės ir prieiga prie rizikos kapitalo“ ir teminės srities atstovė (NCP), MITA.
  • Ignas Šlapkauskas – ekspertas H2020 komitetuose „Strateginė konfigūracija“ ir „Mažos ir vidutinės įmonės ir prieiga prie rizikos kapitalo“, UAB „Nodus“ direktorius.

Viešosios diskusijos dalyviai:

  • Prof. habil. dr. Rimantas Ramanauskas, Lietuvos atstovas finansuotojų taryboje prie H2020 „Ateities ir kuriamos technologijos“, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams
  • Viktorija Vaitkevičienė, Koinvesticinio fondo vadovė
  • Žanas Matuzanis, H2020 teminės srities „Ateities ir kuriamos technologijos“ atstovas (NCP), MITA

Renginio pranešimai

Renginys nemokamas.

Dalyvių skaičius: 15-30 pirmieji užsiregistravę mokslininkai, tyrėjai, mažų ir vidutinių įmonių atstovai, konsultantai ir kiti suinteresuotieji dalyviai. 

Kontaktinė informacija: Dr. Edita Bagdonaitė, tel. +370 604 76851, el.p. edita.bagdonaite@mita.lt