BDAR
gdpr

Žaliųjų pramonės inovacijų ir informacinių technologijų konferencija ir B2B

Pradžia

2019-03-19

    

2014–2021 Norvegijos finansinis mechanizmas

PROGRAMA „VERSLO PLĖTRA, INOVACIJOS IR MVĮ“

Dvišalio bendradarbiavimo fondas

Konferencija ir partnerių paieškos renginys – „Žaliosios pramonės inovacijos ir IT“ (“Green Industry Innovation and ICT Conference and Matchmaking“) yra skirtas paskatinti dvišalių partnerysčių užmezgimą bendriems Lietuvos–Norvegijos projektams Žalios pramonės inovacijų ir IT srityse įgyvendinti.

Renginio data

2019 kovo 19 d.

Renginio vieta

Sentralen, Oslas, Norvegija

Renginio temos

 

 • Žodžio ‘skaitmeninimas‘ įprasminimas.
 • Tarptautinė patirtis nacionaliniams iššūkiams spręsti.
 • Europos skaitmeninimo projektų sėkmės istorijos.
 • Finansavimo galimybės inovatyviems projektams.

Tikslinė grupė

 

Lietuvos įmonės, kurios planuoja įgyvendinti inovatyvius projektus srityse:

 • „ekologiškesnių“ gamybos procesų kūrimas ir įgyvendinimas, taikant pramoninių procesų ir technologijų automatizavimą, skaitmenizavimo ar robotizavimo sprendimus;
 • efektyvumo didinimas gamyboje ir pramonėje;
 • IT produktų/ procesų/ sprendimų vystymas;
 • aplinką tausojančių produktų/ procesų/ sprendimų pasitelkiant IRT vystymas.

Registracija į renginį

 • Registracija į renginį vyksta renginio organizatorių svetainėje.

Lietuvos įmonės registruotis gali prieš arba po paraiškos dėl kelionių išlaidų kompensavimo pateikimo MITA.

 • Įmonių dalyvavimas renginyje bus patvirtintas po MITA sprendimo dėl kelionių išlaidų kompensavimo įmonėms priėmimo.

Parama kelionių išlaidoms

 • Parama kelionių išlaidoms teikiama kaip fiksuotoji suma  – 779 Eur vienai įmonei.
 • Parama kelionių išlaidoms kompensuoti gali būti teikiama įmonėms:
  • kurių vykdoma veikla ir (arba) planuojamas projektas atitinka programos „Verslo plėtros, inovacijų ir MVĮ“ įgyvendinimo sritis;
  • kurios galėtų būti potencialiais pareiškėjais projektams pagal programą „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ įgyvendinti;
  • kurios ieško partnerių Norvegijoje.   
 • Paraiškos teikiamos per E. mokslo vartų sistemą.

Rekomenduojama įmonėms, kurios planuoja teikti paraiškas paramai kelionėms gauti ir kurios nėra užsiregistravusios sistemoje, užsiregistruoti iki kvietimo gauti paramą kelionių išlaidoms kompensuoti skelbimo dienos.

 • Kvietimo skelbimo data –2019 m. vasario 13 d.

Kvietimo galiojimas ir kitos sąlygos bus paskelbti kartu su kvietimu.

Kontaktai pasiteirauti:

Ina Sinkevičiūtė
Norvegijos finansinio mechanizmo grupės vadovė
tel. (+370) 604 77086
el. p. [email protected]