BDAR
gdpr

ŽIEDINĖS EKONOMIKOS KELRODIS | PROCESAS IR NAUDA

Pradžia

2021-03-18 10:00

Pabaiga

2021-03-18 12:00

Data: 2021 m. kovo 18 d. 
Vieta: online platforma

Darbotvarkė

Tema 

Laikas 

Veiklos, užduotys 

Pažintis

10:00-10:10  

Susipažinimas kas yra kambaryje. 
Vardas, organizacija. Atsakomybės arba Pramonė vs Žiedinė? 
Visi dalyviai 

Proceso ir tikslo pristatymas 

10:10 – 10:30                                                

Kodėl verta pasijungti?
Pramonės perėjimo prie Žiedinės ekonomikos kelrodis – bendrakūrybos ir sisteminio dialogo procesas, Žiedinės ekonomikos ekosistemos suinteresuotos šalys ir interesų grupės, Žiedinės ekonomikos koordinacinė grupė
Proceso pagrindimas. Proceso pristatymas. Tikslai.
Lina Šleinotaitė-Kalėdė, UAB „Ekokonsultacijos”

Konteksto pristatymas 

10:30 – 11:00                          

Žiedinės ekonomikos kontekstas:
„Žiedinės ekonomikos duotybės – aiškios, konkrečios, apibrėžtos sąlygos ir reikalavimai valstybei ir pramonei“ 
Ž. Stasiškienė, KTU
„Žiedinės ekonomikos įgyvendinimo galimybės ir iššūkiai Lietuvos pramonės įmonėse. Empirinio tyrimo rezultatai“ 
L. Dagilienė, KTU
„Žiedinės ekonomikos įgyvendinimo praktinės priemonės: užsienio šalių patirtis“
J. Bruneckienė, KTU

Patirties analizė 

11:00 – 12:00             

Lietuvos prekybos, pramonės  ir amatų rūmų narių žiediškumo įvykių juosta
Įvardiname ir užfiksuojame esminius įvykius, kurie įvyko per pastaruosius 20 metų jūsų organizacijoje/įmonėje, sektoriuje, šalyje ar pasaulyje, kurie susiję su tvaresniu išteklių, energijos naudojimu, atliekų perdirbimu, tvaria gamyba ar dizainu bei kitomis su žiedinės ekonomikos tema susijusiomis sritimis.
Įvykiai - tai projektai, iniciatyvos, investicijos, sprendimai, įstatymų pakeitimai, technologinės inovacijos ir kt. Įvykiai gali būti tiek teigiami (sėkmės, pavykę projektai, pokyčiai), tiek neigiami (nesėkmingi bandymai, nepavykę eksperimentai, neigiamą įtaką turėję sprendimai).
Pasirengimas pristatymui – įžvalgos ir dėsningumai
Kai žiūrite į bendra paveikslą, kokios įžvalgos kyla, kokius dėsningumus pastebite?
Parenkite apibendrinantį pristatymą, kuriame atsakykite:
- Kokius dėsningumus, pasikartojančius įvykius, loginius ryšius pastebite tarp įvykių?
- Kokių „įvykių“ trūksta?
- Kokie praeities įvykiai toliau turės svarbią įtaką ateityje?

Tolimesni žingsniai  

Kaip toliau konkrečiai Jūsų verslui dalyvauti procese?