BDAR
Close

Akceleravimo programa Kinijoje

.
Galioja iki

2018-09-07

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia įmones dalyvauti akceleravimo programoje Kinijoje. Akceleravimo programos metu bus teikiamos konsultavimo, mokymo, verslo vystymo pagalbos, partnerių paieškos paslaugos įmonėms, dalyvaujama parodoje „High Tech Fair China 2018“. Planuojama, kad akceleravimo programa truks dvi savaites ir vyks 2018 m. lapkričio mėn. Kinijoje.

 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS DALYVAUTI AKCELERAVIMO PROGRAMOJE KINIJOJE

 

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

Įmonių dalyvavimo tarptautinėse akceleravimo programose finansavimo sąlygų aprašas

TIKSLAS

Skatinti įmonių augimą, naujų gaminių, paslaugų ir technologijų vystymą, plėtrą į tarptautines rinkas, bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių, dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose.

REMIAMA VEIKLA

Įmonių dalyvavimas akceleravimo programoje Kinijoje.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės.

Pakartotinai akceleravimo programoje dalyvaujantis pareiškėjas yra tinkamas, jeigu po praėjusios akceleravimo programos tęsia bendradarbiavimą su šalies, kurioje vyko akceleravimo programa, atstovais (vykdo bendrus verslo ir (arba) mokslo projektus, vykdo veiklą atitinkamoje šalyje, aktyviai ruošiasi produktų pateikimui į tos šalies rinką ir pan.).

TINKAMI DALYVIAI

Dalyvis yra tinkamas, jei:

  • yra pareiškėjo darbuotojas, dirbantis įmonėje ne trumpiau kaip 2 mėnesius iki paraiškos pateikimo MITA dienos;
  • moka anglų kalbą ne žemesniu kaip Europos Tarybos nustatytu kalbos mokėjimo lygiu B2;
  • tiesiogiai dalyvauja vystant naujus įmonės produktus.

ATRANKOS KRITERIJAI

Remiamų įmonių atrankos kriterijai

  • įmonės vystomo produkto inovatyvumas ir perspektyvumas;
  • įmonės (dalyvio) patirtis ir galimybės išvystyti produktą;
  • įmonės pasirengimas dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose, poreikis vystyti produktą tarptautiniu mastu.

Papildomas atrankos kriterijus pareiškėjams, MITA akceleravimo programoje dalyvaujantiems ne pirmą kartą – veiklos su tos šalies, kurioje vyko akceleravimo programa,  verslo ir (arba) mokslo atstovais tęstinumas.

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • kelionės į  užsienio valstybę ir iš jos transporto išlaidos;
  • kelionės užsienio valstybės teritorijoje transporto išlaidos;
  • kelionės draudimo išlaidos;
  • gyvenamojo ploto nuomos užsienio valstybėje išlaidos.

MITA APMOKAMŲ IŠLAIDŲ SUMA

MITA apmokamų dalyvavimo akceleravimo programoje Kinijoje išlaidų suma vienai įmonei negali viršyti 1300 Eur.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Paraiškos teikiamos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatytą paraiškos formą kartu su dalyvio gyvenimo aprašymu (CV) el. paštu [email protected] iki 2018 m. rugsėjo 7 d. (Pratęstas terminas)

Pareiškėjai, akceleravimo programoje dalyvaujantys ne pirmą kartą, kartu su paraiška turi pateikti laisvos formos aprašymą apie veiklos tęstinumą su tos šalies, kurioje vyko akceleravimo programa,  verslo ir (arba) mokslo atstovais.

KONTAKTAI PASITEIRAUTI

Sigutė Stankevičiūtė, tel. Nr. (8 5) 212 7438, el. p. [email protected]