Dėl paramos skyrimo įmonėms, rengusioms Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ paraiškas

Galioja iki

2018-12-19

PRATĘSTAS KVIETIMAS

Dėl paramos skyrimo įmonėms, rengusioms Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ paraiškas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) skelbia kvietimą teikti prašymus dėl paramos skyrimo įmonėms, rengusioms Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ paraiškas.

Skiriamos paramos tikslas – didinti Lietuvos įmonių dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ sėkmės rodiklį, skatinant kokybiškų paraiškų rengimą.

Parama skiriama įmonėms:

1) projektų koordinatorėms ir projektų darbo paketų lyderėms (kaip projekto vertė didesnė nei 100 000 000 Eur), kurių paraiškos Europos Komisijos buvo pripažintos tinkamomis finansuoti ir gavo programos „Horizontas 2020“ finansavimą;

2) projektų koordinatorėms, kurių paraiškos buvo įvertintos virš vertinimo slenksčio, pripažintos tinkamomis finansuoti, bet dėl lėšų trūkumo negavusios  programos „Horizontas 2020“ finansavimo.

Parama įmonėms skiriama taikant fiksuotąsias sumas (Aprašo lentelė), atsižvelgiant į programos „Horizontas 2020“ paraiškų vertinimo rezultatus, projektų vertę ir įmonių statusą projekte (projektų koordinatoriaus arba projekto darbo paketo lyderio).

Prašymų pateikimas

Pareiškėjai, siekiantys gauti paramą, pateikia finansinę paraišką (1 priedas). Kartu su finansine paraiška pateikiami šie dokumentai:

1) atlikto programos „Horizontas 2020“ paraiškos įvertinimo suvestinės ataskaitos (angl. Evaluation summary report) arba oficialaus pranešimo apie paraiškos įvertinimo rezultatus kopija;

2) jei programos „Horizontas 2020“ paraiška pripažinta tinkama finansuoti ir jai Europos Komisija planuoja skirti (skyrė) finansavimą – Europos Komisijos kvietimo pradėti derybas dėl programos „Horizontas 2020“ finansavimo sutarties rengimo kopija;

3) „Vienos įmonės“ deklaracija.

Pareiškėjai, siekiantys gauti paramą, institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą lydraštį ir pasirašytą prašymą pateikia Agentūrai el. paštu info@mita.lt.

Pratęstas prašymų pateikimo terminas: 2018 m. gruodžio 19 d. 17:00 val. Vėliau gauti prašymai nenagrinėjami. Už prašymo pateikimą laiku atsako pareiškėjas.

Kontaktinis asmuo

Dr. Edita Bagdonaitė, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė, el. p. edita.bagdonaite@mita.lt, tel. (8 5) 2 644 700 

PARAMOS SKYRIMO APRAŠAS

Prašymo forma (1 priedas)