Europos gynybos agentūros kvietimai teikti paraiškas

Galioja iki

2019-09-03

Parengiamieji veiksmai gynybos tyrimų srityje (PADR)

Europos gynybos agentūra (EDA) balandžio 11 d. Briuselyje organizuoja informacinį renginį, kuris yra skirtas  Parengiamųjų veiksmų gynybos tyrimų srityje (PADR) kvietimų sąrašui, kuris bus skelbiamas netrukus. Sąraše bus pateiktos 4 temos, į kurias bus kviečiama teikti paraiškas.

Pirmuoju kvietimu bus atrinktas vienas projektas, kuris bus skirtas kurti kompaktiškas, efektyvias ir daugiafunkcines radijo dažnio sistemas, paremtas AESA (angl. - active electronically scanned array) technologija.

Daugiau informacijos čia: Combined radar, communications, and electronic warfare functions based on European Active Electronically Scanned Arrays for military applications PADR-EMS-03-2019 (2019-03-21 – 2019-08-28)

Antruoju kvietimu dėmesys bus skiriamas trikdančioms gynybos technologijoms (angl. - disruptive defence technologies). Bus atrinkta iki trijų projektų. Tikimasi, kad išvystyti projektai darys įtaką įvairių sričių gynybos technologijų plėtrai bei suteiks gynybinių pranašumų prieš galimus priešininkus.

Daugiau informacijos čia: Emerging Game-changers PADR-FDDT-EMERGING-03-2019 (2019-03-21 – 2019-08-28)

Trečiajame kvietime bus finansuojamis projektai, kurių įgyvendinimo metu bus tobulinamos bepiločių sistemos, padėsiančios stiprinti gynybos pajėgumus.

Daugiau informacijos čia: Interoperability standards for military unmanned systems PADR-US-03-2019 (2019-03-21 – 2019-08-28)

Ketvirtasis kvietimas teikti paraiškas prasidės vėliau – 2019 m. birželio mėnesį. Šiuo kvietimu bus siekiama sukurti inovatyvias gynybos technologijas.

Daugiau informacijos čia: Challenging the future PADR-FDDT-OPEN-03-2019 (2019-06-04-2019-09-03)

2019 m. PADR biudžetas yra 25 mln. EUR.

Daugiau informacijos apie PADR galite rasti čia:

  1. https://ec.europa.eu/growth/content/preparatory-action-defence-research-description-2019-topics_en
  2. Funding and Tender Opportunities Portal – Pilot Projects & Preparatory Actions (PPPA)