BDAR

Eurostars 2 kvietimas

Galioja iki

2021-02-04

Teikite paraiškas Eurostars programai!

EUROSTARS 2 yra tarpvalstybinė Europos inovacijų programa, remianti tarptautinio bendradarbiavimo projektus, kuriuos įgyvendina labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), vykdančios mokslinius tyrimus ir investuojančios į inovatyvių bei konkurencingų tarptautiniu mastu naujų produktų, paslaugų ir procesų kūrimą. Dalyvaudamos organizacijos gali gauti finansavimą tarptautiniams MTEP projektams.

  • Apibrėžkite savo projekto idėją;
  • Bendradarbiaukite tarptautiniu mastu, dalinkitės patirtimi;
  • Kurkite produktus, procesus ar paslaugas, kuriuos galima lengvai komercializuoti.

MTEP projekto paraišką galite pateikti iki 2021 m. vasario 4 d. 

Pagrindinis projekto vykdytojas turi būti MTEP vykdanti MVĮ, tačiau konsorciumui gali priklausyti ir didelės įmonės, universitetai bei mokslinių tyrimų institucijos. Daugiau informacijos apie kvietimą.

Kilus klausimams dėl paraiškos pildymo galite kreiptis į Daivą Keršienę, tel. Nr. (+370) 604 79828, el.p. daiva.kersiene@mita.lt