BDAR
gdpr

DĖMESIO! GOVTECH IŠŠŪKIŲ SERIJOS 3.0 KVIETIMAS PRATĘSIAMAS IKI GRUODŽIO 31 D. GovTech iššūkių serija 3.0

Galioja iki

2020-12-31

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje veikianti „GovTech laboratorijos“ komanda skelbia trečiosios GovTech iššūkių serijos pradžią ir ieško inovacijoms atvirų viešojo sektoriaus institucijų. Ar jūsų organizacija turi iššūkį, kuris reikalauja inovatyvaus sprendimo? Nežinote, koks inovatyvus sprendimas geriausiai atitinka jūsų poreikius? Atsakyti į šiuos klausimus galite dalyvaudami GovTech iššūkių serijoje. Tai struktūruota bendradarbiavimo programa, kuri sujungia viešojo sektoriaus institucijų atstovus, inovatyvias komandas ir išorinius ekspertus-mentorius. Programa naudinga viešojo sektoriaus institucijai, nes padeda rasti ir išbandyti sprendimą turimam iššūkiui. Inovatyvi komanda gauna galimybę glaudžiai bendradarbiauti su institucija ir kurti sprendimą, kurio rinkoje dar nėra. Visame GovTech iššūkių serijos procese dalyvius koordinuoja „GovTech laboratorijos“ komanda, kuri teikia ekspertines konsultacijas iškilusiais klausimais.

Iššūkis | Tai yra problema, kurią viešojo sektoriaus institucija norėtų išspręsti, panaudodama inovatyvų, skaitmeninį sprendimo būdą. „GovTech laboratorija“ kviečia įvardinti iššūkį klausimo forma, iš anksto neapribojant galimų skaitmeninių sprendimų pasiūlos. Tokiu būdu iššūkis gali paskatinti novatorišką, technologijomis grįstą problemos sprendimą ir inovatyvių produktų ekosistemos augimą. 

Iššūkių serijos procesas trumpai:

  1. Viešojo sektoriaus iššūkių atranka – viešojo sektoriaus institucijų atstovai pateikia savo institucijos turimus iššūkius, kurie gali būti sprendžiami panaudojant inovatyvias skaitmenines technologijas. „GovTech laboratorija“ atrenka iššūkius, kurie atitinka keliamus reikalavimus (daugiau informacijos apie iššūkio formulavimą „GovTech iššūkių serija 3.0 informacinis pranešimas“ dokumente). 
  2. Inovatyvių idėjų ir komandų paieška – viešojo sektoriaus iššūkiai yra paskelbiami viešai, pasiūlymus kaip spręsti šiuos iššūkius teikia inovacijų ekosistemos bendruomenė, įskaitant startuolius, SVV, akademinio sektoriaus atstovus ar suinteresuotus piliečius. 
  3. Geriausių idėjų ir komandų atranka („Pitch Day“) – iššūkio savininkas kartu su „GovTech laboratorija“ komanda atsirenka komandą, kuri pasiūlė geriausią iššūkio sprendimo būdą.
  4. Sprendimų kūrimas – „GovTech Co-Create akceleratorius“ – iššūkio savininkas ir atrinkta sprendimą pasiūliusi komanda pradeda kurti iššūkio sprendimą „GovTech Co-Create akceleratoriuje“. Institucijoms ir komandoms  suteikiamos ekspertinės konsultacijos, įgalinančios sėkmingą prototipo kūrimo procesą.
  5. GovTech sprendimų pristatymas („Demo Day“) – iššūkių seriją vainikuojantis renginys, kurio metu institucijos ir komandos pristato akseleratoriaus darbo rezultatą – iššūkio sprendimo prototipus.

Kaip dalyvauti | Iššūkius gali pateikti visos viešojo sektoriaus institucijos. Užpildyti informaciją apie turimą institucijos iššūkį galima žemiau esančioje formoje. Iššūkiai bus renkami iki gruodžio 31 d. Daugiau informacijos apie „GovTech laboratorijos“, iššūkių serijos procesą ir reikalavimus iššūkiams galite rasti „GovTech Iššūkių serija 3.0“ informaciniame pranešime.

Pildyti iššūkio anketą

Dėl papildomos informacijos ir susitikimų kreipkitės į:

Augmantas Pinčius, „GovTech laboratorijos“ iššūkių serijos ekspertas
Tel: +370 664 28595, el. p. augmantas.pincius@mita.lt