Kviečiame dalyvauti GovTech iššūkių serijoje

Galioja iki

2020-04-30

Inovacijos šiandien neišvengiamai keičia vis daugiau sričių, viena iš jų – viešasis sektorius. „GovTech“ laboratorijos tikslas skatinti inovatyvių sprendimų pritaikymą viešajame sektoriuje. Tuo tikslu „GovTech“ laboratorija organizuoja iššūkių serija, kurios pagalba viešojo sektoriaus institucijos sprendžia kylančias problemas, pasitelkdamos inovatyvių startuolių, verslų, akademijos ir piliečių kompetencijas. Šis procesas leidžia pritraukti kūrėjus, galinčius atrasti naujus problemos sprendimo būdus, bei sumažina rizikas, kylančias investuojant į netradicinius sprendimus.

Iššūkis | Tai yra problema, procesas, trukdis, kurią viešojo sektoriaus institucija norėtų išspręsti. „GovTech“ laboratorija kviečia įvardinti problemą klausimo forma, iš anksto nenustatant galimo sprendimo rėmų. Tokiu būdu iššūkis gali paskatinti novatorišką, technologijomis grįstą problemos sprendimą ir inovatyvių produktų ekosistemos augimą. Pasiūlytas iššūkis, nors ir specifiškas institucijos veiklai, turėtų būti būdingas ir kitoms  Lietuvos ar kitų šalių institucijoms tam, kad sukurtas prototipas turėtų platesnį rinkos potencialą. 

Procesas:

  1. Viešojo sektoriaus iššūkių atranka – Viešojo sektoriaus institucijos apibrėžia identifikuoja svarbiausius institucijos iššūkius, kurie galėtų būti sprendžiami naudojant inovatyvias technologijas. „GovTech“ laboratorija padeda atrinkti ir apibrėžti iššūkius.
  2. Idėjų inovatyviems sprendimams siūlymas – Viešojo sektoriaus iššūkiai yra paskelbiami viešai, pasiūlymus gali teikti visi, įskaitant startuolius, SVV, akademijos atstovus ar suinteresuotus piliečius. 
  3. Geriausių idėjų atranka – „GovTech“ laboratorija kartu su iššūkio savininku ir ekspertais atrenka geriausius kiekvieno iššūkio technologinius pasiūlymus. Geriausiems pasiūlymams yra suteikiamos ekspertinės konsultacijos, įgalinančios sėkmingą prototipo kūrimo procesą. 
  4. Sukurtų sprendimų pristatymas – iššūkių seriją vainikuojantis renginys, kurio metu sprendimų kūrėjai pristato savo sukurtus prototipus.

Kaip dalyvauti | Prisijungti prie „GovTech“ laboratorijos veiklos yra kviečiamos visos viešojo sektoriaus institucijos, kurios dega noru taikyt inovacijas savo veikloje ir tapti pavyzdžiu kitoms viešojo sektoriaus organizacijoms. Tą galima padaryti užpildžius žemiau esančią formą. Daugiau informacijos rasite internetiniame puslapyje www.govtechlab.lt, bei informaciniame pranešime.

Pildyti paraišką

Norite sužinoti daugiau?

Dėl papildomos informacijos ir susitikimų kreipkitės į:

Augmantas Pinčius, GovTech Lab iššūkių serijos ekspertas
Tel: +370 664 28595, el. p. augmantas.pincius@mita.lt