Kvietimas dalyvauti akceleravimo programoje JAV (2019 m. programos dalyviams)

Galioja iki

2020-03-12

1.

Bendro pobūdžio informacija

1.1.

Kvietimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas dėl dalyvavimo akceleravimo programoje Jungtinėse Amerikos Valstijose.

1.2.

Kvietimo numeris

DAP-03

1.3.

Priemonės tikslas

Skatinti įmonių augimą, inovatyvių gaminių, paslaugų ir technologijų (toliau – produktų) vystymą, plėtrą į tarptautines rinkas, bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių, dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose.

1.4.

Remiama veikla

Įmonių dalyvavimas akceleravimo programoje Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV).

1.5.

Aktualūs teisės aktai

Įmonių dalyvavimo tarptautinėse akceleravimo programose finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas).

2.

Reikalavimai pareiškėjams ir dalyviams

2.1.

Tinkami pareiškėjai

Įmonės, dalyvavusios 2019 m. Agentūros organizuotos akceleravimo programos JAV antrajame etape ir atitinkančios Aprašo 7 p. reikalavimus.

2.2.

Tinkami dalyviai

Įmonės darbuotojai (kai pareiškėjas yra mažoji bendrija – mažosios bendrijos darbuotojai arba nariai).

3.

Pareiškėjų atranka

3.1.

Atrankos kriterijai

3.1.1. įmonės vystomo produkto inovatyvumas ir perspektyvumas;

3.1.2. įmonės (dalyvio) patirtis ir galimybės išvystyti produktą;

3.1.3. įmonės pasirengimas dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose ir poreikis vystyti produktą tarptautiniu mastu;

3.1.4. įmonės pasirengimas dalyvauti 2020 m. akceleravimo programoje.

3.2.

Atrankos tvarka

Kaip numatyta Aprašo V skyriuje.

4.

Tinkamos finansuoti išlaidos ir finansavimo reikalavimai

4.1.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tiesiogiai susijusios su dalyvavimu akceleravimo programoje JAV.

4.2.

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos

4.2.1. kelionės į JAV ir iš jų išlaidos;

4.2.2. kelionės JAV teritorijoje išlaidos;

4.2.3. kelionės draudimo išlaidos;

4.2.4. gyvenamojo ploto nuomos JAV išlaidos;

4.2.5. dalyvavimo akceleravimo programoje mokesčio išlaidos.

4.3.

Agentūros apmokamų išlaidų suma

4.3.1. Agentūros apmokamų išlaidų, nurodytų šio kvietimo 4.2.1–4.2.4 pap., suma vienai įmonei yra ne daugiau kaip 1500 Eur;

4.3.2. Agentūros apmokamų išlaidų, nurodytų šio kvietimo 4.2.5, suma vienai įmonei yra ne daugiau kaip 4500 Eur.

4.4.

Finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija, teikiama vadovaujantis de minimis reglamentu.

5.

Akceleravimo programos organizavimo tvarka

5.1.

Planuojama vieta

Bostonas (Masačusetsas, JAV).

5.2.

Planuojama data

Iki 2020 m. birželio 30 d., pagal įmonės poreikius, suderinus su Agentūra.

5.3.

Planuojamos veiklos

5.3.1. konsultacijos dėl verslo plėtros JAV;

5.3.2. susitikimai su potencialiais partneriais, klientais, investuotojais;

5.3.3. dalyvavimas verslo ryšių mezgimo renginiuose, investuotojų ir verslininkų susirinkimuose (Venture Café ir pan.);

5.3.4. suteikta darbo vieta Kembridže (Masačusetsas, JAV).

6.

Paraiškų teikimo tvarka

6.1.

Paraiškų pateikimo terminas

2020 m. kovo 12 d. 23.59 val.

6.2.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškos teikiamos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą kartu su paraiškos 3.1.-3.4 dalių vertimu į anglų kalbą el. paštu info@mita.lt.

7.

Kita informacija

7.1.

Kontaktinis asmuo pasiteirauti

Gintaras Jodinskas, vyriausiasis specialistas, tel. Nr. 8 645 61758, el. p. gintaras.jodinskas@mita.lt.

______________