BDAR
gdpr

Kvietimas dalyvauti GovTech projekto konkursuose

Galioja iki

2021-12-01

Kvietimas teikti GovTech sprendimus

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) kartu su LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskelbtas kvietimas gauti finansavimą GovTech sprendimo įsigijimui sulaukė didelio susidomėjimo iš Lietuvos viešojo sektoriaus atstovų. Po paraiškų atrankos finansavimas prototipo sukūrimui buvo suteiktas 47-iems inovatyviems GovTech projektams. Tam, kad šie projektai taptų realiais GovTech sprendimais, būtinas inovacijų kūrėjų įsitraukimas. Šis finansavimas – tai nauja galimybė inovacijų kūrėjams sukurti inovatyvų produktą ir įsilieti į GovTech rinką, išvengiant sudėtingų ir ilgų procedūrų.

GovTech projektai bus įgyvendinami sektoriui naujomis ir atviresnėmis viešųjų pirkimų procedūromis ir susidės iš dviejų etapų. Inovacijų kūrėjai, norintys dalyvauti ir kurti prototipą, pirmajame etape privalės dalyvauti pasirinktame projekto konkurse. Konkurso laimėtojams bus suteikiamos piniginės premijos už pasiūlytas sprendimo koncepcijas. Antrajame etape su konkurso laimėtojais bus vykdomos neskelbiamos derybos dėl sutarties sudarymo ir prototipo sukūrimo.

Dalyvauti ir pateikti sprendimą, kaip spręsti viešojo sektoriaus iššūkius, rinkos dalyviai gali jau dabar, o projekto konkursai po paskelbimo vyks ribotą laiką. Detalus projekto aprašymas, reikalavimai ir susijusi medžiaga bus talpinama CVP IS sistemoje. Rinkos dalyviai, norintys dalyvauti, privalės užsiregistruoti ir savo pasiūlymą teikti šios sistemos priemonėmis. Jeigu skelbimo sistemoje dar nėra – konkursas bus paskelbtas artimiausiu metu. 

Šiuose pirkimuose gali dalyvauti visi: startuoliai, inovatyvios įmonės, aukštųjų mokyklų atstovai ar net fiziniai asmenys, kurie domisi ir nori kurti GovTech sprendimus. Norėdami nepraleisti GovTech projekto konkursų paskelbimo, sekite MITA ir projekto „GovTech laboratorija“ naujienas. 

Kontaktai pasiteirauti. Dėl papildomos GovTech informacijos kreipkitės į: Augmantas Pinčius, GovTech laboratorijos konsultantas Tel: +370 664 28595, el. p. [email protected] 

Projektų sąrašas su nuorodomis į pirkimą nuolat pildomas.

Nr.  Pareiškėjas ir partneris  Projekto pavadinimas  Finansavimo dydis  Nuoroda į pirkimą CVP IS sistemoje  Pirkimo pabaiga
1.  Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (LHMT) Hidrometeorologinių reiškinių poveikio ir žalos vertinimo inovatyvaus sprendimo sukūrimas. 53 000 Nuoroda į pirkimą 2021.11.09
2.  Valstybinė augalininkystės tarnyba Augalų apsaugos priemonių naudojimas ir kontrolė skaitmeniniu ir inovatyviu metodu mobiliajame telefone. 53 000 Nuoroda į pirkimą 2021.09.15                
3.  Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos stebėsenos realiu laiku sistemos sukūrimas. 53 000 Atšauktas  
4.  Lietuvos verslo paramos agentūra Kaip automatizuoti SVV subjekto statuso deklaravimą ir tikrinimą? 53 000 Nuoroda į pirkimą 2021.10.11
5.  Lietuvos verslo paramos agentūra Kaip efektyviai valdyti ekspertinius resursus, atliekant projektų ekspertinius vertinimus? 53 000 Nuoroda į pirkimą 2021.10.27
6.  Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos Skirtingų žolių nustatymas naudojant „Sentinel“ palydovų duomenis. 53 000 Nuoroda į pirkimą 2021.09.23
7.  Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Beariminės žemdirbystės plotų nustatymo sistemos sukūrimas naudojant palydovų duomenis ir testavimas. 53 000 Nuoroda į pirkimą 2021.09.23
8.  Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos Ekologinės žemdirbystės plotų monitoringas naudojant „Sentinel“ palydovų duomenis ir dirbtinį intelektą. 53 000 Nuoroda į pirkimą 2021.09.23
9.  Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija Teisėkūros skaitmeninės transformacijos įrankiai. 53 000 Nuoroda į pirkimą 2021.09.24
10.  Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija Teisinių paslaugų priežiūra ir valdymas. 53 000 Nuoroda į pirkimą 2021.10.15
11.  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija Miško medynų taksacija naudojant nuotolinio skenavimo duomenis ir dirbtinio intelekto algoritmus. 53 000    
12.  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija Kompleksinis miško dangos monitoringas, naudojant pažangius dirbtinio intelekto pagrindu sukurtus algoritmus ir palydovinių vaizdų informaciją. 53 000    
13.  Vilniaus miesto savivaldybės administracija Vilniaus miesto žalinimas, naudojant palydovinius duomenis ir dirbtinį intelektą. 53 000 Nuoroda į pirkimą 2021.10.29
14.  Vilniaus miesto savivaldybės administracija Kaip automatizuoti mokinių priėmimo į mokyklas procesą? 53 000 Nuoroda į pirkimą 2021.11.03
15.  Vilniaus miesto savivaldybės administracija Švietimo pagalbos centralizavimas Vilniaus mieste. 53 000 Nuoroda į pirkimą 2021.11.03
16.  Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Kaip surinkti duomenis reikalingus efektyviam pilietinės visuomenės stiprinimui? 53 000 Atšauktas  
17.  SĮ Vilniaus planas (partneris Viešoji įstaiga Vilniaus švietimo pažangos centras)  Vilniaus miesto šiaurinės dalies esamos situacijos vizualizacijos ir prognozuojamos infrastruktūros ir ekosistemos vizualizacijos parengimas 43 285 Nuoroda į pirkimą 2021.09.20
18.  Nacionalinis akreditacijos biuras Kaip optimizuoti procesiniu požiūriu paremtą vadybos sistemą? 53 000 Nuoroda į pirkimą 2021.09.24
19.  Panevėžio plėtros agentūra Informacinės sistemos, pateikiančios galimas ateities darbo rinkos situacijos ir poreikių prognozes, modelis 53 000 Nuoroda į pirkimą 2021.09.20
20.  Panevėžio plėtros agentūra Panevėžio miesto pramonės įmonių veiklą pristatantis skaitmeninis sprendimas 53 000 Nuoroda į pirkimą 2021.09.20
21.  Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos „Predictive Policing“ - dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis policijos pajėgų reagavimo reikalaujančių įvykių prognozavimo modelis. 53 000 Nuoroda į pirkimą 2021.09.20
22.  Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Saugus komunikavimo kanalas - informacijos apsikeitimo platforma, kuria būtų galima saugiai ir greitai perduoti ir priimti informaciją. 53 000 Nuoroda į pirkimą 2021.10.29
23.  Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Viešų ir privačių pajėgų valdymo įrankio aplikacijos sukūrimas. 53 000 Nuoroda į pirkimą 2021.09.28
24.  VšĮ Lietuvos inovacijų centras Kaip įvertinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą žinių panaudojimo efektyvumo aspektu? 49 395 Nuoroda į pirkimą 2021.09.13
25.  Šiaulių rajono savivaldybės administracija Skaitmeninis sprendimas bešeimininkių atliekų fiksavimui ir tvarkymui 53 000 Nuoroda į pirkimą 2021.09.27
26.  Jaunuolių dienos centras E-sprendimas intelekto negalią turintiems asmenims. 30 000 Nuoroda į pirkimą 2021.09.29
27.  Druskininkų savivaldybės administracija Vietinės rinkliavos administravimo sistemos prototipas 53 000 Nuoroda į pirkimą 2021.09.13
28.  Kauno rajono savivaldybės administracija Mažos vertės viešųjų pirkimų optimizavimas Kauno rajono savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų procesuose. 53 000 Nuoroda į pirkimą 2021.09.06
29.  Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras „Easy data“ - sveikatos duomenų valdymo sistema. 53 000 Atšauktas  
30.  VšĮ Lietuvos energetikos agentūra Asmens sutaupytos energijos ir sukuriamo CO2 pėdsako matavimo sprendimas. 53 000 Nuoroda į pirkimą 2021.10.27
31.  VšĮ Vilniaus švietimo pažangos centras (partneris SĮ Vilniaus planas) Vilniaus miesto švietimo dalyvių patirties ir pasitenkinimo stebėsenos informacinės sistema (Vilšvietis). 43 285 Nuoroda į pirkimą 2021.09.24
32.  VšĮ Klaipėda ID Duomenų apdorojimo prototipas, skirtas darbo jėgos analizavimui. 53 000 Nuoroda į pirkimą 2021.10.04
33.  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (partneris VšĮ Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA)) Analitika ir tyrimais grįstos informacijos portalas. 53 000 Nuoroda į pirkimą 2021.09.23
34.  Birštono savivaldybės administracija Dinamiška automobilių srautų valdymo realiu laiku sistema. 53 000 Nuoroda į pirkimą 2021.10.12
35.  UAB "VAATC" „Atliekų turėtojo raktas“ - kaip užtikrinti, kad didžiagabaričių atliekų surinkimo aikštelių paslaugos būtų teikiamos tik už atliekų tvarkymą rinkliavą mokantiems gyventojams? 47 700 Nuoroda į pirkimą 2021.11.03
36.  Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos Technologijomis paremtas rizika grindžiamos priežiūros sprendimas („SupTech“). 53 000    
37.  Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos Analitinės finansinės žvalgybos pajėgumų stiprinimas, pasitelkiant naująsias technologijas tinkamam pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimui. 53 000    
38.  Klaipėdos rajono savivaldybė Teisės aktų projektų lyginamųjų variantų rengimo proceso tobulinimas. 53 000 Nuoroda į pirkimą 2021.10.21
39.  Kėdainių rajono savivaldybės administracija Stumbrų daromos žalos apskaičiavimo technologinis sprendimas, naudojant pažangius dirbtinio intelekto pagrindu sukurtus algoritmus ir palydovinių vaizdų informaciją. 53 000 Nuoroda į pirkimą 2021.09.21
40.  Radviliškio rajono savivaldybės administracija Melioracijos sistemų būklės įvertinimas panaudojant palydovinių nuotraukų informaciją ir dirbtinio intelekto algoritmus. 53 000 Nuoroda į pirkimą 2021.09.28
41.  Radviliškio rajono savivaldybės administracija Bebrų daromos žalos ir užliejamų teritorijų apskaičiavimas bei kontrolė, naudojant šiuolaikinių algoritmų apdorotus palydovinius duomenis. 53 000 Atšauktas  
42.  Marijampolės savivaldybės administracija Pasėlių (kviečių ir rapsų) išguldymo dėl sudėtingų klimato sąlygų bei medžiojamųjų gyvūnų (šernų) padarytų nuostolių identifikavimas, naudojant pažangius dirbtinio intelekto pagrindu sukurtus algoritmus ir palydovinių vaizdų informaciją. 53 000 Atšauktas  
43.  VšĮ Vyriausybės strateginės analizės centras „Game the future“ - kokiais naujausiais galimais prognozavimo metodais galima sukurti pagrįstus valstybės pažangos scenarijus? 53 000 Atšauktas  
44.  Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija Nelegalaus audiovizualinio turinio prieigos mažinimas. 53 000    
45.  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė Inovatyvi skaitmeninio centralizuoto ligoninės medicininės technikos, infrastruktūros ir informacinių technologijų užklausų/gedimų administravimo sistema. 53 000 Nuoroda į pirkimą 2021.10.01
46.  Tauragės rajono savivaldybės administracija  Vaiko ugdymo perspektyva. 53 000 Nuoroda į pirkimą 2021.10.04
47.  VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė (partneris Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija) Išmanus psichikos sveikatos asistentas atkryčių prevencijai. 52 000 Nuoroda į pirkimą 2021.10.04