BDAR
gdpr

Kvietimas dalyvauti konferencijoje „Slush 2019“

Galioja iki

2019-10-23

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) kviečia įmones dalyvauti „Slush 2019“ renginiuose, kurie vyks Helsinkyje (Suomija) 2019 m. lapkričio 21–22 d. „Slush“ yra viena didžiausių konferencijų Šiaurės Europoje, suburianti technologijų lyderius iš regiono ir viso pasaulio. Konferencija pritraukia daugiau nei 20 tūkstančių dalyvių – startuolių, didžiųjų kompanijų, tarptautinių investuotojų ir kitų aktyviai besidominčių inovatyviomis technologijomis.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės.

REMIAMA VEIKLA

Įmonių dalyvavimas konferencijoje „Slush 2019“.

TIKSLAS

Skatinti įmonių dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose, siekiant vystyti naujus gaminius, paslaugas ir technologijas, plėstis į tarptautines rinkas, užmegzti ir stiprinti bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių.

Daugiau informacijos apie tarptautines programas („Horizontas 2020“, „Eurostars-2“ ir pan.) skelbiama MITA interneto svetainėje.

ATRANKOS KRITERIJAI

Atrankos kriterijai:

  • įmonės planuojamo projekto idėjos naujumas ir aktualumas, planuojami rezultatai ir jų panaudojimo perspektyvumas;
  • įmonės planuojamo projekto idėjos atitikimas renginio tematikai, renginio atitikimas pagal kvietimą remiamai veiklai ir tinkamumas įmonės planuojamo projekto idėjai įgyvendinti, iškeltiems tikslams pasiekti;
  • įmonės (dalyvio) patirtis ir galimybės įgyvendinti planuojamo projekto idėją.

TINKAMI DALYVIAI

Įmonės darbuotojai, tiesiogiai dalyvaujantys vystant naujus įmonės gaminius, paslaugas ar technologijas ir (ar) atsakingi už planuojamo projekto idėjos įgyvendinimą.

FINANSAVIMO FORMA

Negrąžinamoji subsidija (de minimis pagalba). Patirtas išlaidas MITA apmoka kompensavimo būdu. 

AGENTŪROS APMOKAMŲ IŠLAIDŲ SUMA

779 Eur fiksuotoji suma, skirta apmokėti kelionės į Suomiją, pragyvenimo ir dalyvio mokesčio išlaidas.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Paraiškos teikiamos interneto svetainėje E. mokslo vartai iki 2019 m. spalio 23 d.

KONTAKTAI PASITEIRAUTI

MITA vyr. specialistė Daiva Keršienė, tel. Nr. 8 604 79828, el. p. [email protected]

MITA vyr. specialistė Laura Guobužaitė, tel. Nr. 8 686 52097, el. p. [email protected]

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

Įmonių dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose skatinimo tvarkos aprašas