BDAR
gdpr

Kvietimas gauti finansavimą Govtech iššūkiams

Galioja iki

2021-06-23

Inovatyvių technologijų pritaikymas viešajame sektoriuje yra neatsiejamas tiek viešojo sektoriaus darbuotojų, tiek ir piliečių lūkestis. Inovacijos gali pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, taupyti kaštus, spręsti įvairias socialines problemas. „GovTech“ laboratorija, kuri skatina inovatyvių sprendimų diegimą Lietuvos viešajame sektoriuje, sulaukia didelio institucijų susidomėjimo ir noro pritaikyti inovacijas turimoms problemoms spręsti. Dėl šios priežasties Ekonomikos ir inovacijų ministerija, kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra pradeda veiksmo „Skaitmeninės ekonomikos inovacijų rinkos kūrimas finansuojant inovatyvius viešuosius pirkimus „GovTech“ sprendimams ir skatinant žaliąsias inovacijas“ įgyvendinimą. Šis veiksmas – tai galimybė viešojo sektoriaus institucijoms gauti finansavimą „GovTech“ sprendimo įsigijimui bei įgyti patirties inovatyvių technologijų srityje. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia Lietuvos viešojo sektoriaus institucijas pateikti turimą iššūkį ir gauti finansavimą „GovTech“ bandomosios versijos sukūrimui. 

Galimi pareiškėjai (iššūkio savininkai) | viešojo sektoriaus subjektai, išskyrus Lietuvos mokslo ir studijų institucijas. 

Projektas (iššūkis) | Tai planingų ir tarpusavyje susijusių veiksmų seka GovTech srityje, siekiant per nustatytą laikotarpį nustatytais finansiniais ištekliais išspręsti iškeltą iššūkį.  Iššūkis yra problema, kurią viešojo sektoriaus institucija nori išspręsti. Iššūkiai yra formuluojami atvirai, iš anksto nenurodant galimo sprendimo būdo. Tokiu būdu iššūkis skatina inovacijų kūrimą, lankstumą ir atvirumą. 

Finansuojami projektai | Projektai, kuriems įgyvendinti yra reikalinga GovTech bandomoji versija. GovTech bandomoji versija – skaitmeninis sprendimas, turintis pagrindinę konfigūraciją, turinį ar kitas savybes, pakankamas pademonstruoti ir išbandyti produkto veikimą.

Projekto finansavimo suma | 53 000 EUR (su PVM). Iš jų iki 19 800 EUR (su PVM) skiriama projekto konkursui (I etapas). Iki 33 200 EUR (su PVM) skiriama sutarčiai dėl GovTech bandomosios versijos (II etapas).

Finansuojamų projektų skaičius | 30 GovTech bandomųjų versijų pirkimų.

Projektų įgyvendinimo reikalavimai | Projektas turi būti įgyvendinamas dviem etapais, I-ajame etape įgyvendinant projekto konkursą ir suteikiant projekto konkurso laimėtojams pinigines premijas už pasiūlytus projektus I-ame etape ir vykdant neskelbiamas derybas su projekto konkurso laimėtojais II-ame etape.

Projektų įgyvendinimo laikotarpis | Iki 2021 m. gruodžio 31 d. 

Kaip dalyvauti | Norint gauti finansavimą GovTech bandomajai versijai, privaloma užpildyti paraišką, kuri atitiktų finansavimo sąlygų aprašo sąlygas bei pridėti užpildytą formą, pateiktą apačioje. Projekto paraiškų pateikimo pabaiga - birželio 23 d. 18:00 val.

Kvietimo numeris | GovTech-01

Daugiau informacijos:
Informacinė medžiaga
Paraiškos forma pildymui
Finansavimo sąlygų aprašas
Įsakymas dėl kvietimo patvirtinimo
GovTech projekto vertinimo kriterijai

Pildyti paraišką

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į:
Augmantas Pinčius, GovTech laboratorijos konsultantas
Tel: +370 664 28595, el. p. [email protected]

Finansavimo skyrimo klausimais kreipkitės į:
Žanas Matuzanis, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyr. specialistas, 
Tel: +370 664 28592, el. p. [email protected]