Kvietimas teikti dalyvavimo Europos inovacijų ir technologijų instituto veikloje skatinimo paraiškas

Galioja iki

2019-12-09

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia teikti dalyvavimo Europos inovacijų ir technologijų instituto (EIT) veikloje skatinimo paraiškas. Kvietimas skirtas stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą technologijų ir inovacijų srityje ir didinti Lietuvos verslo ir mokslo bendruomenių įsitraukimą į tarptautinius inovacijų tinklus.

KVIETIMAS TEIKTI DALYVAVIMO EUROPOS INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ INSTITUTO (EIT) VEIKLOJE SKATINIMO PARAIŠKAS

TINKAMI pareiškėjai

Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, turintys ŽIB nario statusą ir vienijantys ne mažiau nei 100 verslo ir (ar) mokslo subjektų.

remiama veikla

Dalyvavimas Europos inovacijų ir technologijų instituto (EIT) veikloje, įsitraukiant į žinių ir inovacijų bendrijų (ŽIB) tinklą.

TIKSLAS

Skatinti Lietuvos verslo ir mokslo subjektų dalyvavimą EIT veikloje, siekiant stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą technologijų ir inovacijų srityje ir įsitraukimą į tarptautinius inovacijų tinklus.

Tinkamos FINANSUOTI išlaidos

EIT ŽIB narystės mokestis.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškos teikiamos pagal MITA direktoriaus 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 2V-415 „Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus  2019 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 2V-226 „Dėl paramos skyrimo žinių ir inovacijų bendrijų pagrindiniams partneriams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 1 priedą „Dalyvavimo Europos inovacijų ir technologijų instituto veikloje skatinimo paraiškos“ formą el. paštu info@mita.lt iki 2019 m. gruodžio 9 d. 16:30 val.

Su paraiška turi būti pateikti šie dokumentai:

  1. EIT ŽIB nario statusą patvirtinantys dokumentai;
  2. dokumentai, kurie patvirtina, kad juridinis asmuo vienija ne mažiau nei 100 verslo ir (ar) mokslo subjektų;
  3. užpildyta „Vienos įmonės“ deklaracija.

Kontaktai pasiteirauti

MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyr. specialistas Gintaras Jodinskas, tel. Nr. 8 645 61758, el. p. gintaras.jodinskas@mita.lt

aktualūs teisės aktai

Dalyvavimo Europos inovacijų ir technologijų instituto veikloje skatinimo aprašas, patvirtintas MITA direktoriaus 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 2V-415