Kvietimas teikti finansinę paraišką gauti finansavimą „BSR Stars“ finansinės priemonės „Inovacijų ekspresas“ tęstiniam projektui vykdyti 2019 m.

Galioja iki

2019-02-21

Kvietimas teikti finansinę paraišką gauti finansavimą „BSR Stars“ finansinės priemonės „Inovacijų ekspresas“ tęstiniam projektui vykdyti 2019 metais

2019-02-07

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti finansinę paraišką (toliau – paraiška) gauti finansavimą „BSR Stars“ finansinės priemonės „Inovacijų ekspresas“ projektui vykdyti 2019 metais. 

Paraišką gali teikti projekto Brindging Nordics/Baltics/USA vykdytojasLithuanian ICT cluster.

Paraišką projekto vykdytojas teikia individualiai.

Paraiškos forma ir teikimo tvarka nustatyta Dalyvavimo ir finansavimo Baltijos jūros regiono projekto „BSR Stars“ finansinėje priemonėje „Inovacijų ekspresas“ sąlygų apraše, patvirtintame Agentūros direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 2V-90. Aprašas skelbiamas Agentūros tinklalapyje.

.Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto atstovo, vyriausiojo buhalterio ir rengėjo.

Paraiškos dokumentai (originalas ir elektroninė versija) turi būti pristatyti vienu iš šių būdų: įteikti asmeniškai, pristatyti pašto kurjerio arba atsiųsti registruotu laišku Agentūrai adresu A. Goštauto g. 12-219, 01108 Vilnius.

Paraiška turi būti pateikta iki 2019 m. vasario 21 d. 15 val. Po nurodyto termino paraiška nebus priimta. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2018 m. vasario 21 d.

Detalesnę informaciją teikia Agentūros MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyr. specialistė Daiva Keršienė, tel. (8 5)  212 7435, el. p. daiva.kersiene@mita.lt.