BDAR
Close

Kvietimas teikti finansines paraiškas gauti finansavimą „BSR Stars“ finansinės priemonės „Inovacijų ekspresas“ projektams vykdyti 2018 metais

Galioja iki

2018-01-26

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti finansines paraiškas (toliau – paraiškos) gauti finansavimą „BSR Stars“ finansinės priemonės „Inovacijų ekspresas“ projektams vykdyti 2018 metais. 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti finansines paraiškas (toliau – paraiškos) gauti finansavimą „BSR Stars“ finansinės priemonės „Inovacijų ekspresas“ projektams vykdyti 2018 metais. 

Paraiškos yra priimamos iš vykdytojų, įgyvendinančių šiuos projektus:

International Network Gates to Germany (projekto vykdytojas - UAB „De Futuro“)

European Clime Adaptation Network (projekto vykdytojas – asociacija LINPRA)

Cross-border and Cross-sectorial Collaboration between Danish and Lithuanian Clusters

Brinding Bordics/Baltics/USA (Projekto vykdytojas – Užupis Creative Cluster)

Food and packaging clusters collaboration through innovation development (projekto vykdytojai - Lietuvos spaustuvininkų asociacija ir SMART FOOD klasteris)

Match LNG (projekto vykdytojas – VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“)

New Experiences and Unique Solutions for Automotive Aftermarket (projekto vykdytojas - Lietuvos autodalių gamintojų ir eksportuotojų asociacija)

Paraiškas kiekvienas projekto vykdytojas teikia individualiai.

Paraiškų forma ir teikimo tvarka nustatyta Dalyvavimo ir finansavimo Baltijos jūros regiono projekto „BSR Stars“ finansinėje priemonėje „Inovacijų ekspresas“ sąlygų apraše, patvirtintame Agentūros direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 2V-90. Aprašas skelbiamas Agentūros tinklalapyje

https://mita.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/programos-priemones/bsr-inovaciju-ekspresas.

Paraiškos turi būti pasirašytos pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto atstovo, vyriausiojo buhalterio ir rengėjo.

Paraiškos dokumentai (originalas ir elektroninė versija) turi būti pristatyti vienu iš šių būdų:

  • įteikti asmeniškai;
  • pristatyti pašto kurjerio;
  • atsiųsti registruotu laišku Agentūrai.

Paraiškos pateikiamos iki 2018 m. sausio 26 d. 15 val. Po nurodytos paraiškų pateikimo datos paraiškos nepriimamos. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2018 m. sausio 26 d.

Paraiškos turi būti pristatytos adresu:

  • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, A. Goštauto g. 12-219, 01108 Vilnius.

Detalesnę informaciją teikia Agentūros MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyr. specialistė Daiva Keršienė, tel. (8 5)  212 7435, el. p. [email protected].