BDAR
gdpr

Kvietimas teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje

Galioja iki

2022-06-08

Kvietimas teikti paraiškas paskelbtas Norway Grants internetiniame puslapyje