Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti akceleravimo programoje Izraelyje

Galioja iki

2018-04-04

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia įmones dalyvauti akceleravimo programoje Izraelyje. Akceleravimo programos metu bus teikiamos konsultavimo, mokymo, verslo vystymo pagalbos ir patarimų teikimo, partnerių paieškos paslaugos įmonėms, taikant pažangias paslaugų teikimo priemones ir metodus. Akceleravimo programa anglų kalba truks vieną savaitę ir vyks 2018 m. gegužės 6 -12 d. Izraelyje (datos gali koreguotis).

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS DALYVAUTI AKCELERAVIMO PROGRAMOJE IZRAELYJE

Nr. IZR-01

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI  Įmonių dalyvavimo tarptautinėse akceleravimo programose finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (toliau – Agentūra) direktoriaus 2017 m. spalio 19 d. Nr. 2V-292 (toliau – Aprašas).

TIKSLAS

 Skatinti įmonių augimą, inovatyvių gaminių, paslaugų ir technologijų (toliau – produktų) vystymą, plėtrą į tarptautines rinkas, bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių, dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose.

REMIAMA VEIKLA

 Įmonių dalyvavimas akceleravimo programoje Izraelyje.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės.

TINKAMI DALYVIAI

 Dalyvis yra tinkamas, jei:

 • yra pareiškėjo darbuotojas, dirbantis įmonėje ne trumpiau kaip 2 mėnesius iki paraiškos pateikimo Agentūrai dienos;

 • moka anglų kalbą ne žemesniu kaip Europos Tarybos nustatytu kalbos mokėjimo lygiu B2;

 • tiesiogiai dalyvauja vystant inovatyvius įmonės produktus.

ATRANKOS KRITERIJAI

 Remiamų įmonių atrankos kriterijai:

 • įmonės vystomo produkto inovatyvumas ir perspektyvumas;

 • įmonės (dalyvio) patirtis ir galimybės išvystyti produktą;

 • įmonės pasirengimas dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose, poreikis vystyti produktą tarptautiniu mastu.

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • kelionės į  užsienio valstybę ir iš jos transporto išlaidos;

 • kelionės užsienio valstybės teritorijoje transporto išlaidos;

 • kelionės draudimo išlaidos;

 • gyvenamojo ploto nuomos užsienio valstybėje išlaidos;

 • dalyvavimo akceleravimo programoje mokesčio išlaidos.

AGENTŪROS APMOKAMŲ IŠLAIDŲ SUMA

 Agentūros apmokamų dalyvavimo akceleravimo programoje Izraelyje išlaidų suma (neįskaitant dalyvavimo akceleravimo programoje mokesčio) vienai įmonei negali viršyti 1000 Eur.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 Paraiškos teikiamos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatytą paraiškos formą kartu su dalyvio gyvenimo aprašymu (CV) ir užpildyta paraiškos versija anglų kalba (Application) el. paštu info@mita.lt iki 2018 m. balandžio 4 d. 

KONTAKTAI PASITEIRAUTI

 Viktorija Bražiūnaitė, MITA vyr. specialistė, tel. (8 5) 264 4704, el. p. viktorija.braziunaite@mita.lt

Naudingos nuorodos Izraelyje:

Akceleravimo komanda, kuri teiks paslaugas: http://ccapitalonline.com/cc/