BDAR
gdpr

Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti „CONCERT-Japan“ konkurse

.
Galioja iki

2019-06-14

Europos interesų grupė „CONCERT- Japan“ – tarptautinė jungtinė iniciatyva, remianti mokslo, technologijų ir inovacijų bendradarbiavimo veiklas tarp Europos šalių ir Japonijos paskelbė kvietimą teikti paraiškas tema „Išmaniosios vandens valdymo sistemos tvariai visuomenei“. Paraiškos gali būti teikiamos nuo balandžio 15 d. iki birželio 14 d. Šio kvietimo tikslas – prisidėti prie pasaulinio iššūkių sprendimo ieškant naujų, pažangių vandens valdymo sistemų. Kvietime dalyvaujančios šalys: Bulgarija, Čekijos Respublika, Prancūzija, Vokietija,  Japonija, Lietuva, Lenkija, Slovakija, Turkija.

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS DALYVAUTI „CONCERT- JAPAN“ KONKURSE

FINANSAVIMO TIKSLAS

Remti mokslo, technologijų ir inovacijų bendradarbiavimo veiklas tarp Europos šalių ir Japonijos

REMIAMA VEIKLA

Taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros vykdymas

FINANSAVIMO FORMA

Pagal šį Aprašą įmonių finansavimui taikomos valstybės pagalbos nuostatos, nustatytos Bendrajame bendrosios išimties reglamente

PROJEKTŲ TRUKMĖ

Numatoma projektų pradžia 2020 m. balandžio 1 d., trukmė iki 3 metų

KVIETIMO BIUDŽETAS

Numatomas kvietimo biudžetas yra 100 tūkst. eurų.

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

- išlaidos projekto darbo grupei: darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, įmokos į garantinį fondą;

- išlaidos komandiruotėms pas projekto partnerius į projekto susitikimus ir renginius;

- išlaidos trumpalaikiam turtui (medžiagoms, atsargoms ir panašioms prekėms);

- išlaidos paslaugoms, susijusiomis su taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų pirkimu ir su renginių (seminarų, konferencijų ir pan.) organizavimu projekto tematika.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

Privatūs juridiniai asmenis.

Projekte turi dalyvauti ne mažiau kaip trys juridiniai asmenys iš 2 Europos valstybių ir 1 iš Japonijos. Atsižvelgiant į tarptautinės iniciatyvos tikslą – skatinti mokslinių tyrimų tinklus tarp Japonijos ir Europos, projektams su daugiau kaip 4 partneriais, bus skiriamas didesnis dėmesys.

Finansavimas skiriamas tik CONCERT-Japan patvirtintiems projektams.

VERTINIMAS

Dalyvavimo paraiškas vertina tarptautinai ekspertai.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Paraiškos teikiamos tarpautinėje CONCERT-Japan platformoje 

Paraiškų teikimas: nuo 2019 m. balandžio 15 d. iki 2019 m. birželio 14 d.

KONTAKTAI PASITEIRAUTI

Daiva Keršienė, tel. (+370) 604 79828, el. paštas: [email protected]

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

Kvietimo tekstas ir tarptautinės programos taisyklės 

Dalyvavimo ir finansavimo Europos interesų grupės „CONCERT-Japan“ iniciatyvoje nacionalinių sąlygų aprašas