Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti Europos kosmoso agentūros renginyje Nyderlanduose mažoms ir vidutinėms įmonėms

Galioja iki

2019-11-01

Europos kosmoso agentūra 2019 m. lapkričio 5-7 d.  Europos kosmoso tyrimų ir technologijų centre (ESTEC) Nordvike (Nyderlanduose) mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ; angl. – SME) organizuoja mokymus “How to write a good proposal in response to an ESA Invitation to Tender for R&D activities”. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia teikti paraiškas dalyvauti šiame renginyje. Daugiau informacijos apie renginį, programa ir registracija adresu: https://atpi.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/sme-training/home  

Paraiškos teikiamos https://www.e-mokslovartai.lt/welcome

Planuojama atrinkti iki 3 Lietuvos įmonių dalyvauti renginyje.

MITA kompensuos vienos įmonės dalyvavimo renginyje išlaidas.

Daugiau informacijos: https://mita.lrv.lt/lt/skelbimai/kvietimas-imonems-teikti-paraiskas-dalyvauti-tarptautiniuose-renginiuose

Kontaktai pasiteirauti: Eglė Elena Šataitė, H2020 atstovė ir NCP Kosmosas, egle.elena.sataite@mita.lt, tel. +370 604 78738