Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti partnerių paieškos misijoje Norvegijoje

Galioja iki

2018-08-28

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia įmones dalyvauti 2018 m. rugsėjo 26 d. vyksiančiuose Oslo inovacijų savaitės 2018 renginiuose „Kelias į gerovę per PR/VR“ (angl. „A shortcut to well-being via AR/VR“) ir „Kripto-visuomenė: ar mes pasiruošę?“ (angl. „CryptoSociety: are we ready?“). Renginiuose Lietuvos įmonės turės galimybę susipažinti bei pristatyti naujausius pasiekimus ir susirasti partnerių. Renginių organizatoriai – MITA, Lithuanian Professionals in Oslo, asociacija INFOBALT, Blockchain Centre Vilnius.

 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS DALYVAUTI PARTNERIŲ PAIEŠKOS MISIJOJE NORVEGIJOJE

Nr. NOR-01

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

Įmonių dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose skatinimo tvarkos aprašas

TIKSLAS

Skatinti įmonių dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose (toliau – programos), siekiant vystyti naujus gaminius, paslaugas ir technologijas, plėstis į tarptautines rinkas, užmegzti ir stiprinti bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių.

REMIAMA VEIKLA

Įmonių dalyvavimas 2018 m. rugsėjo 26 d. vyksiančiuose Oslo inovacijų savaitės 2018 renginiuose „Kelias į gerovę per PR/VR“ (angl. „A shortcut to well-being via AR/VR“) ir „Kripto-visuomenė: ar mes pasiruošę?“ (angl. „CryptoSociety: are we ready?“), skirtuose susirasti partnerius iš užsienio valstybių dalyvauti programose.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės, veikiančios papildytosios realybės (angl. augmented reality), virtualios realybės (angl. virtual reality), decentralizuotų viešų transakcijų saugojimo sistemų (angl. blockchain) srityse.

TINKAMI DALYVIAI

Dalyvis yra tinkamas, jei:

 • yra įmonės darbuotojas, dirbantis įmonėje ne trumpiau kaip 2 mėnesius iki paraiškos pateikimo Agentūrai dienos;
 • moka anglų kalbą ne žemesniu kaip Europos Tarybos nustatytu kalbos mokėjimo lygiu B2;
 • tiesiogiai dalyvauja vystant naujus įmonės gaminius, paslaugas ar technologijas ir (ar) yra atsakingas už planuojamo projekto idėjos įgyvendinimą.

ATRANKOS KRITERIJAI

Remiamų įmonių atrankos kriterijai:

 • įmonės planuojamo projekto idėjos naujumas ir aktualumas, planuojami rezultatai ir jų panaudojimo perspektyvumas;
 • įmonės planuojamo projekto idėjos atitikimas renginio tematikai, renginio atitikimas pagal Aprašą remiamai veiklai ir tinkamumas įmonės planuojamo projekto idėjai įgyvendinti, iškeltiems tikslams pasiekti;
 • įmonės (dalyvio) patirtis ir galimybės įgyvendinti planuojamo projekto idėją.

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • kelionės į  užsienio valstybę ir iš jos transporto išlaidos;
 • kelionės užsienio valstybės teritorijoje transporto išlaidos;
 • kelionės draudimo išlaidos;
 • gyvenamojo ploto nuomos užsienio valstybėje išlaidos;
 • registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos.

AGENTŪROS APMOKAMŲ IŠLAIDŲ SUMA

MITA apmokamų dalyvavimo renginiuose išlaidų suma vienai įmonei negali viršyti 800 Eur.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Paraiškos teikiamos užpildytos pagal nustatytą formą kartu su dalyvio gyvenimo aprašymu (CV) el. paštu info@mita.lt iki 2018 m. rugpjūčio 28 d. 

KONTAKTAI PASITEIRAUTI

Viktorija Bražiūnaitė, MITA MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 5) 264 4704, el. p. viktorija.braziunaite@mita.lt