Kvietimas teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų veiklose (TYKU2)

Galioja iki

2019-03-01

Mokslininkams ir tyrėjams Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) siūlo puikias galimybes dalyvauti ES programos „Horizontas 2020“ renginiuose tiek Europos Sąjungos, tiek ir kitose valstybėse. Renginių, į kuriuos ketinama vykti pagal šį konkursą, tikslas tarptautinių paraiškų rengimas. Įvairių tematikų renginius galite rasti Europos Komisijos puslapyje: nuoroda.

TYKU2 projekto finansavimui tinkamos tematikos:

 • Ateities ir kuriamos technologijos
 • Nanotechnologija, pažangios medžiagos, pažangi gamyba bei perdirbimas, biotechnologijos
 • Informacinės ir komunikacinės technologijos
 • Kosmosas
 • Prieiga prie rizikos finansų
 • Inovacijos mažose ir vidutinėse įmonėse
 • Maisto ištekliai, tvarus žemės ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika
 • Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija
 • Pažangus, ekologiškas ir integruotas transportas
 • Saugi visuomenė
 • Euratomas
 • Inovatyvios medicinos iniciatyva (IMI2)
 • Bio-pramonės bendroji iniciatyva (BBI)
 • „Horizontas 2020“ teisiniai ir finansiniai klausimai

Konsultacijas teikia:

Visą informaciją apie MITA koordinuojamo ES projekto „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU 2)” kvietimus teikti paraiškas ir paraiškų teikimo tvarką galima rasti nuorodoje.