Kvietimas teikti paraiškas dėl kandidatų atrankos į Europos skaitmeninių inovacijų centrus

Galioja iki

2020-09-28

1.  Bendro pobūdžio informacija
1.1. Kvietimo pavadinimas Kvietimas teikti paraiškas dėl kandidatų atrankos į Europos skaitmeninių inovacijų centrus.
1.2. Kvietimo numeris ESIC-01
1.3. Atrankos tikslas Atrankos tikslas – atrinkti tinkamiausius (-ią) kandidatus (-ą) tapti Europos skaitmeninių inovacijų centrais (-u), kurie (-is), veikdami (-as) kaip atskiras ūkio subjektas arba subjektų grupė, teiktų su skaitmenine transformacija susijusias paslaugas bet kokio dydžio ir formos įmonėms, visų pirma mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) bei viešojo sektoriaus subjektams (toliau – ESIC).
2. Reikalavimai pareiškėjams
2.1. Tinkami pareiškėjai Ūkio subjektas arba nepriklausomų ūkio subjektų grupė
3. Paraiškų atrankos organizavimo tvarka
3.1. Paraiškų pateikimo terminas 2020 m. rugsėjo 28 d. 23.59 val.

3.2.

Paraiškų teikimo tvarka Paraiškos teikiamos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą ir teikiamos elektroninėmis priemonėmis per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą (MTEPIS) kartu su kitais kvietime teikti paraiškas ir paraiškoje nurodytais dokumentais. Kitu būdu ir (ar) priemonėmis pateiktos paraiškos bus laikomos nepateiktomis.
3.3. Atrankos būdas Paraiškos atrenkamos konkurso vienu etapu būdu.
4. Kita informacija
4.1. Kontaktiniai asmenys pasiteirauti

Erika Slunksnytė, tel. Nr. +370 60387730, el. paštas erika.slunksnyte@mita.lt 
Paulius Petrauskas, tel. Nr. +370 604 78805, el. paštas paulius.petrauskas@mita.lt 

Kvietimas teikti paraiškas
Atrankos aprašas